Arne Thomassen er Høyres fylkesordførerkandidat. Rune Hagestrand står på 9.plass på samme valgliste. Foto: Mona Hauglid.
Arne Thomassen er Høyres fylkesordførerkandidat. Rune Hagestrand står på 9.plass på samme valgliste. Foto: Mona Hauglid.

- Østregionen blir viktig i Agder fylkeskommune!

- Som fylkesordfører vil jeg være både synlig og tilgjengelig, og med en kreativ gruppe med gjennomføringsevne med på laget skal Høyre virkelig få vist hva vi duger til!
// Arne Thomassen, fylkesordførerkandidat for Høyre

Fra og med 1. januar 2020 går Aust- og Vest-Agder sammen til ett fylke. Sammen skal vi utvikle landsdelen til beste for våre innbyggere både i byene og i distriktene.

Viktige oppgaver
Fylkestingets hovedsaker er drift av videregående skole, utbygging og vedlikehold av fylkesveier samt å være en medspiller for nærings- og kulturlivet i landsdelen. Levekår, inkludering og hensynet til klima og miljø er prioritert i all vår virksomhet.

Lokalkunnskap er avgjørende
På Høyres valgliste har vi med representanter med lokalkunnskap fra hele landsdelen. Høyest oppe på listen fra østregionen er tidligere ordfører i Gjerstad, Rune Hagestrand. Gjennom ham vil fylkestinget få viktig informasjon om tingenes tilstand i øst, og vi vil sammen kunne legge trykk på saker som har betydning for denne regionen spesielt.

Kortere avstander gir flere muligheter
Høyre i regjering har vist hva vi duger til på samferdsel. En firefelts motorvei gjennom landsdelen vil korte ned reisetid og øke mulighetene for å nå et større arbeidsmarked. Vi vil i kommende periode prioritere at elever fra distriktene får et bedre kollektivtilbud for å komme seg til og fra de videregående skolene.   

Godt kontaktnett er viktig
Våre fylkestingskandidater har sammen en bred kompetanse på en rekke områder. Ikke minst har mange av oss lang politisk erfaring og et bredt nettverk inn mot sentrale myndigheter. Dette skal vi utnytte til vår fordel i kampen om statlige midler og arbeidsplasser.
 

Som fylkesordfører vil jeg være både synlig og tilgjengelig, og med en kreativ gruppe med gjennomføringsevne med på laget skal Høyre virkelig få vist hva vi duger til!
 

Se flere detaljer om Høyres politikk for det nye fylket her: www.hoyre.no/agder

Godt valg!

Arne Thomassen
fylkesordførerkandidat, Agder Høyre.

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune