Annonser

NYE OG LAVERE ANNONSEPRISER!
pr. 01.08.18
(eks.mva.)
Annonseproduksjon: kr. 200,-
Breddemålene er faste, høyden kan variere etter ønske.
Ta kontakt for tilbud på større annonser, evt. for lengre annonseperioder.

Annonsering på stasjonær + bærbar PC/Mac + nettbrett

 
Fullbreddeannonse  på hovedsiden - Fast bredde 1140 piksler  
Toppannonse, med visning på alle undersider. Pr. dag/høydepiksel kr. 3,50
Min. 1 uke, pris pr. dag, pr. høydepiksel kr. 2,50
Beskrivelse:
Bredde på fullbreddeannonser er 1140 piksler, med valgfri høyde.
Eks: En annonse på 1140x200 pxl vil koste:
kr. 700,- pr. enkeltdag
kr. 500,- pr. dag ved bestilling av minst en ukes varighet.

Øvrig plassering på hovedsiden (vises ikke på undersider)
Annonser under toppsak: -30%
Annonser nederst på hovedsiden : -50%

 
   
Høyre side + undersider Fast bredde 180 piksler  
Dagsannonsering, pr. høydepiksel kr. 0,50
Min. 1 uke, pris pr. dag, pr. høydepiksel kr. 0,35
Beskrivelse:
Bredde på disse annonsene er 180 piksler, med valgfri høyde.
Eks: En "skyskraper-annonse" på 180x500 pxl vil koste:
kr. 250,- pr. enkeltdag
kr. 175,- pr. dag ved bestilling av minst en ukes varighet.
 
   
"Kvadrat" - forsiden - Fast format 262x262 piksler  
Pris pr. enkeltdag kr. 175,-
Min. 1 uke, pris pr. dag kr. 125,-
Min. 1 måned, pris pr. dag kr. 100,-
   
Oppføring i "Ledige stillinger"  
 Pris pr. uke kr. 350,-
   

Annonsering på mobil

 
"TOPP" Fullbredde kvadrat mobil - str. 345x345 piksler, pris pr. dag kr. 250,-
- pr. dag ved annonsering min. en uke kr. 200,-
   
"MIDT" Fullbredde kvadrat mobil - str. 345x345 piksler, pris pr. dag kr. 150,-
- pr. dag ved annonsering min. en uke kr. 100,-
   
"UNDER" Fullbredde kvadrat mobil - str. 345x345 piksler, pris pr. dag kr. 100,-
- pr. dag ved annonsering min. en uke kr.  75,-

Bannerannonser gjennomgående for PC, Mobil og Nettbrett

 
12 mnd. - logobanner - str. 130x130 piksler. Pris pr. mnd. kr. 500,-
12 mnd. - tekstlink under "Lokale bedrifter". Pris pr. mnd. kr. 60,-

For lag og foreninger
Lag og foreninger får gratis profilering i vår kulturkalender på aktiviteter det er gratis å delta på. For arrangementer der det kreves inngangspenger, eller på annen måte gir inntekter som konserter, matsalg, lotterier etc. tilbyr vi profilering via en kvadratannonse på 262x262 piksler i en uke for kr. 750,- +mva.  På større annonser, spør om tilbud! For mer informasjon ta kontakt pr. e-post til : post@iGjerstad.no