Marie Bakka er listekandidat for Gjerstad Senterparti. Arkivfoto.
Marie Bakka er listekandidat for Gjerstad Senterparti. Arkivfoto.

- Nærhet til folket - stem Senterpartiet!

- Alle har rett til gode tjenester i sitt nærmiljø, og for meg betyr kommunesammenslåing mer sentralisering av offentlige tjenester.
// Marie Bakka, listekanddat Gjerstad Senterparti

Senterpartiet seiler for tiden på en formidabel medvindsbølge. Partiet makter, i motsetning til de fleste andre partier, å profilere saker som folk opplever som betydningsfulle. Senterpartiet vil at folk skal kunne bo og jobbe i hele landet, at hele Norge skal tas i bruk. Det er blant annet på bakgrunn av dette at partiet får en oppslutning vi knapt har sett maken til.

 

Partiet er tydelig på saker som betyr noe for folk og kampen mot sentraliseringsreformene har truffet en nerve i befolkningen som gir gjenklang. En rekke undervisningstilbud i distriktene raseres, politireformen møter massiv motstand og sist men ikke minst, kommunereformen.

 

Da kommunereformen startet var en av forutsetningene at det skulle være på frivillig basis for kommunene i prosessen rundt kommunesammenslåing. Det som skjer er at regjeringen benytter seg av økonomiske strupetak for å slå sammen kommunene, en rein strategi for å få kommunene i ubalanse som igjen fører til kommunesammenslåing. Vi vet jo alle at et økonomisk handlingsrom er et være eller ikke være for kommunene for å kunne opprettholde gode kommunale tjenester nær folket.

 

Valget den 9. september vil etter min mening stå om hvordan den fremtidige utviklingen av Gjerstad kommune skal være. Kommunesammenslåing eller bestå som egen kommune. Det står om sentralisering eller nærhet til viktige kommunale tjenester for Gjerstad sine innbyggere. En stemme til Senterpartiet er en stemme for tjenester nær folk i hele Norge, og et klart nei til sentraliseringen som regjeringen vil gjennomføre på alle områder.

 

I likhet med min partifelle og ordførerkandidat Gro Eskeland, kommer heller ikke jeg til å være en pådriver for en ny runde med kommunesammenslåing. Alle har rett til gode tjenester i sitt nærmiljø, og for meg betyr kommunesammenslåing mer sentralisering av offentlige tjenester.

 

Stem på vår ordførerkandidat Gro Eskeland, stem Senterpartiet!

 

 

Marie Bakka

Listekandidat, Gjerstad Senterparti

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud