Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.
Gro Eskeland er Senterpartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Kommunesammenslåing og beredskap

- Fra å være villig til å utrede, til å hevde at Senterpartiet var for kommunesammenslåing står langt fra hverandre.
Gro Eskeland, ordførerkandidat Gjerstad Senterparti
 

Svar til Rune angående kommunesammenslåing og beredskap

 

Kommunesammenslåing
Sist gang kommunesammenslåing var oppe på dagsorden ble kommunene pålagt av staten å utrede. Vi ble den gang rost av Hagestrand. Fra å være villig til å utrede, til å hevde at Senterpartiet var for kommunesammenslåing står langt fra hverandre. I møtet 18.febrauar 2016, sak 16/16 foreslo Kåre Dalane et punkt om å utrede konsekvensene av å være egen kommune. Vi mente at det var et reelt alternativ. 10.mai 2016 gikk kommunestyregruppa i SP ut i Aust-Agder Blad hvor vi sa klart i fra at vi ikke ønsket kommunesammenslåing med 4K med Arendal. 30. juni ble saken skrinlagt.

 

SP er det eneste partiet som har tatt et helt klart standpunkt om kommunesammenslåing i sitt program. Vi ønsker ikke å være noen pådriver til kommunesammenslåing, Senterpartiet ønsker å være egen kommune så lenge det er økonomisk mulig. Undersøkelsen i april stiller SP store spørsmål ved. Vi har stor oppslutning på våre medlemsmøter, og våre medlemmer har en helt annen oppfatning.

 

Beredskap
Når brann- og redningstjenesten rykker ut, må de ofte vente på politi fra Arendal og Grimstad. Da må brann og redning ta seg av politioppgaver mens de venter på politi. Dette skaper usikkerhet. De andre beredskapstjenestene har aldri ventet så lenge som nå, pga knapphet med ressurser. Lokalkunnskap er mer enn en adresse. Kjenner folk politirepresentanten i kommunen vår? Tar de opp telefonen til en mamma når de er bekymret for sønnen deres? Jeg bare spør.

 

Ordførerkandidat for SP

Gro Eskeland

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud