Gjerstad Arbeiderparti har som vanlig røde roser med i årets valgkamp
Gjerstad Arbeiderparti har som vanlig røde roser med i årets valgkamp

- Ja er IKKE det samme som nei

- Gro Eskeland og Senterpartiet prøver igjen å gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet ivrer for en kommunesammenslåing
// Inger Løite, ordførerkandidat for Gjerstad Arbeiderparti.

Gro Eskeland og Senterpartiet prøver igjen å gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet ivrer for en kommunesammenslåing. Det er ikke riktig og vi i Arbeiderpartiet vet også godt forskjell på ja og nei.

 

Gro spør hvordan Arbeiderpartiet stiller seg dersom en frivillig løsning med kommunene øst i Agder blir aktuelt.  Definisjonen av «frivillig løsning» betyr i mitt hode at da er Gjerstads befolkning og kommunestyret enig i at det er fornuftig å slå seg sammen. Svaret på ditt spørsmål er at da vil vi gjøre det samme som alle de andre partiene sier- jobbe for den best mulige løsningen for Gjerstad.

 

Det er helt riktig at jeg var positiv til en sammenslåing etter prosessen vi hadde i 2016. Vi var da gjennom en grundig utredning som konkluderte med at det er både fordeler og ulemper med å være en liten kommune.
Det ble som kjent ingen sammenslåing av noen kommuner i Østre Agder etter denne utredningen. I Gjerstad var  det stor motstand mot en sammenslåing med Arendal, både blant bygdefolket og flertallet i kommunestyret.
Det har jeg overhodet ingen problemer med å forholde meg til. Når et vedtak er gjort må vi alle respektere og forholde oss til det, i denne saken som i andre.

 

I Arbeiderpartiet har vi også hatt en demokratisk prosess, det er lov å ha ulike meninger i vårt parti. Men vi står samlet bak det programmet vi har laget for neste 4- års periode.

 

Så vet både Gro Eskeland og jeg at inntil vi får en annen regjering, forhåpentligvis om 2 år, så vil presset på kommunene være tilstede.Ingen av oss kan garantere at vi ikke blir» tvunget» til å slå oss sammen med andre kommuner fordi rammevilkårene for små kommuner stadig blir mer krevende, noe Senterpartiet også sier i sitt program. Dersom det skjer håper jeg imidlertid at alle partiene i Gjerstad kan stå sammen og jobbe for det beste for Gjerstad og våre innbyggere.

 

Videre tolkning av de ulike partiprogrammene tror jeg nå må være opp til velgerne!

 

Godt valg!

 

Inger Løite
Ordførerkandidat Gjerstad Arbeiderpartiet

Flere saker

King's Mansion på Brokelandsheia ser ut til å bli en realitet i 2021.

Et stort skritt nærmere The King's Mansion på Brokelandsheia!

Ånon Flåta i sesongåpningen på Sjusjøen i helga. Foto: GIL

Ånon fikk prøve seg mot verdens beste på Sjusjøen

Kommunestyret skal torsdag vedta skolerutene for Abel skole fram til og med våren 2022.

Her er forslaget til skoleruter for de neste to årene

Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.

Disse foreslås valgt til ulike råd, nemnder og utvalg.

Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.

Gjerstad anmodes om å ta imot 10 nye flyktninger i 2020

Her er årets Movembergjeng: F.v. Marit Presthagen, Preben Kobro, Anne Grethe Haugholt, Kim André Larsen, Cassandra Andreassen, Tor Arne Brendalsmo, Sigrid Veronica Ludvigsen, Olav Magne Brekka, Ann Lisbeth Bråten Røed, Knut Magnar Nilsen, Tone Åkre Dalen, Per Tellefsdal Sunde.

I god rute til Movemberkonserten på lørdag

Alle barn i Gjerstad inviteres med på gratis juleverksted 1. desember.

Kiwanis Club Gjerstad inviterer til juleverksted

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020