Gjerstad Arbeiderparti har som vanlig røde roser med i årets valgkamp
Gjerstad Arbeiderparti har som vanlig røde roser med i årets valgkamp

- Ja er IKKE det samme som nei

- Gro Eskeland og Senterpartiet prøver igjen å gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet ivrer for en kommunesammenslåing
// Inger Løite, ordførerkandidat for Gjerstad Arbeiderparti.

Gro Eskeland og Senterpartiet prøver igjen å gi et inntrykk av at Arbeiderpartiet ivrer for en kommunesammenslåing. Det er ikke riktig og vi i Arbeiderpartiet vet også godt forskjell på ja og nei.

 

Gro spør hvordan Arbeiderpartiet stiller seg dersom en frivillig løsning med kommunene øst i Agder blir aktuelt.  Definisjonen av «frivillig løsning» betyr i mitt hode at da er Gjerstads befolkning og kommunestyret enig i at det er fornuftig å slå seg sammen. Svaret på ditt spørsmål er at da vil vi gjøre det samme som alle de andre partiene sier- jobbe for den best mulige løsningen for Gjerstad.

 

Det er helt riktig at jeg var positiv til en sammenslåing etter prosessen vi hadde i 2016. Vi var da gjennom en grundig utredning som konkluderte med at det er både fordeler og ulemper med å være en liten kommune.
Det ble som kjent ingen sammenslåing av noen kommuner i Østre Agder etter denne utredningen. I Gjerstad var  det stor motstand mot en sammenslåing med Arendal, både blant bygdefolket og flertallet i kommunestyret.
Det har jeg overhodet ingen problemer med å forholde meg til. Når et vedtak er gjort må vi alle respektere og forholde oss til det, i denne saken som i andre.

 

I Arbeiderpartiet har vi også hatt en demokratisk prosess, det er lov å ha ulike meninger i vårt parti. Men vi står samlet bak det programmet vi har laget for neste 4- års periode.

 

Så vet både Gro Eskeland og jeg at inntil vi får en annen regjering, forhåpentligvis om 2 år, så vil presset på kommunene være tilstede.Ingen av oss kan garantere at vi ikke blir» tvunget» til å slå oss sammen med andre kommuner fordi rammevilkårene for små kommuner stadig blir mer krevende, noe Senterpartiet også sier i sitt program. Dersom det skjer håper jeg imidlertid at alle partiene i Gjerstad kan stå sammen og jobbe for det beste for Gjerstad og våre innbyggere.

 

Videre tolkning av de ulike partiprogrammene tror jeg nå må være opp til velgerne!

 

Godt valg!

 

Inger Løite
Ordførerkandidat Gjerstad Arbeiderpartiet

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"