Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (A) har begge en fylkesordfører i magen. Men kan det dukke opp andre fra sidelinjen?
Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (A) har begge en fylkesordfører i magen. Men kan det dukke opp andre fra sidelinjen?

Hvem blir den nye ordføreren i Agder?

Kampen om ordførervervet i Agder fylkeskommune er i full gang. På forhånd vurderes de to kandidatene Arne Thomassen (H) og Gro Bråten (A) til å ha de beste mulighetene.


Kan Bjørn Ropstad (KrF) eller Oddbjørn Kylland (Sp) klare å forhandle
seg til ordførervervet i Agder fylkeskommune etter valget 9. september?

Arne Thomassen er kanskje den mest profilerte politikeren på Agder, etter sine mange år som populær ordfører i Lillesand. Han trekker seg ut av lokalpolitikken for å satse fullt på toppvervet i fylkeskommunen. Gro Bråten er Aust-Agders fylkesordfører i dag, og vil ganske sikkert by på kamp helt til døra til det nye ordførerkontoret i Kristiansand. 

 

 

Flere outsidere til ordførervervet
Men, valgresultatet er en ting, forhandlinger etter valget er noe helt annet. De to kandidatene Oddbjørn Kylland (SP), som leder samferdsels- og miljøkomiteen i Aust-Agder fylkeskommune og ikke minst den politiske "ringreven" fra Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad (KRF) kommer ganske sikkert til å være med i kampen om det nye ordførerkjedet.

Kanskje kommer fylkets neste ordfører til og med fra et parti utenom de fire nevnte? Det meste er åpent, og målingene antyder at det blir en veldig jevn kamp, i alle fall om blokkene blir de samme som på riksplan. Men det er heller ikke sikkert. Siden tre av de fire ovennevnte kandidatene kommer fra Lillesand, er det imidlertid store muligheter for at  fylkets første ordfører kommer fra denne kommunen.

Møt alle toppkandidatene på Brokelandsheia 31. august
Som vanlig i valgår stiller de politiske partiene opp med valgflesk under Brokelandsheiadagene. Lørdag 31. august kl. 15.00 vil toppkandidatene være på plass for en politisk debatt fra hovedscenen.  Følgende partier vil stille med representanter i debatten:

  • Arbeiderpartiet
  • Høyre
  • Fremskrittspartiet
  • Senterpartiet
  • Kristelig folkeparti
  • Venstre
  • Pensjonistpartiet
  • Miljøpartiet De Grønne

I tillegg vil Partiet De Kristne delta med egen stand. 

 

Lokalpartiene mobiliserer
De lokale kandidatene til kommunevalget i Gjerstad vil naturligvis også være tilgjengelige på sine partistander det meste av helgen. Så i tillegg til mange gode tilbud fra øvrige utstillere vil nok de politiske partiene også være på banen med sine valgløfter for fylkes- og lokalpolitikken de neste fire årene. Det skal uansett bli gode muligheter for å danne seg et grunnlag for en god avgjørelse når valglistene til kommunevalget og fylkestingsvalget skal leveres 9. september.

 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!