Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad
Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

- Hva driver egentlig kommunen med?

- Kommunestyret må i større grad enn i dag engasjere seg i selve tjenesteproduksjonen.
 //Steinar Pedersen, ordførerkandidat i Gjerstad (H)

Kommunen er en produksjonsbedrift som produserer tjenester til innbyggerne i kommunen. Min påstand er at over 90% av kommunens drift er tjenesteproduksjon. Det resterende er forvaltnings- og planarbeid. Av erfaring er det tre ting som gjelder å avklare for å lage en god bedriftsstruktur:

 

1. Hva skal bedriften drive med?
2. Hva trenger vi av kunnskap og personlige egenskaper hos de ansatte?
3. Har vi det? Hvis ikke, hvordan skaffer vi det?

 

De samme spørsmålene gjelder når en skal sette sammen et styre i samme bedrift.

 

Hva så med en kommune, og kommunestyret der? Hvor er fokuset? Hvordan er fordeling mellom saker som går på drift og de som går på forvaltning og planarbeid? Noen vil noen sikkert hevde at det er administrasjonen som skal ta seg av driften. Og ja, det er riktig nok det, men kommunestyret må i større grad enn i dag engasjere seg i selve tjenesteproduksjonen. Et styre uten fokus på bedriftens hovedgeskjeft vil i de fleste tilfeller være ødeleggende.

 

Jeg hører stadig at det er helt annerledes i kommunen. Men er det det?

 

Vi trenger et kommunestyre som har, eller tilegner seg kunnskaper om drift. Så skal vi selvsagt ha andre egenskaper med oss i tillegg. Gjerstad kommune bør ha hovedfokus på drift de neste årene. Dette bør derfor vies ekstra oppmerksomhet i folkevalgtopplæringen for det nye kommunestyret.

 

Jeg kan bidra med mange ideer om hvor vi kan bli mer effektive ved å gjøre ting smartere, uten å at det blir mer belastning på de ansatte. I tillegg må ledelsen se og involvere de ansatte på en god måte. En mer effektiv kommune vil kunne levere enda bedre tjenester enn i dag og/eller redusere de kommunale avgiftene til de som betaler mest.

 

Ønsker du en slik utvikling i Gjerstad bør du stemme Høyre ved valget den 9. september!
 

Steinar Pedersen
ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad.

Flere saker

Rune Hagestrand er listekandidat for Høyre til fylkestingsvalget i Agder.

Historiens viktigste fylkestingsvalg for østregionen?

Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Eiendomsskatt og kommuneøkonomi

Illustrasjonsfoto

Arbeidsulykke på Brokelandsheia

Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Enkeltmenneskets frihet og ansvar

Faksimile fra AAB i juli 2009. Foto: Svein Walstad.

Abelseminaret feirer 10-årsjubileum

Joachim Aanonsen er listekandidat for Høyre i Gjerstad.

- Det skal bli mer attraktivt å etablere seg i Gjerstad

Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

Svar til John H. Johansen (Ap)

Musikanter i Gjerstad skolekorps. Arkivfoto.

Gjerstad skolekorps trenger flere medlemmer