Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.
Ragnhild Løvdal er listekandidat for Høyre i Gjerstad. Foto: Marie Pedersen.

- Enkeltmenneskets frihet og ansvar

- Høyre tror på enkeltmenneskets frihet til å få være en originalutgave av seg selv.
// Ragnhild Løvdal, listekandidat Gjerstad Høyre

Da jeg som ung førstegangsvelger på sekstitallet fortalte at  jeg ville stemme Høyre, stusset mange. Høyre ble den gang sett på som partiet for de veletablerte, ikke minst med hensyn til økonomi og utdanning. Jeg var nyansatt på et offentlig kontor og hadde ingen utdanning. Jeg vokste opp på et småbruk hvor far drev som murer og mor var hjemmearbeidende. I tillegg var familien aktiv i Songe Frikirke. Der var partier som kanskje skulle være mer nærliggende for meg enn Høyre var bemerkninger jeg fikk.  Til tross av gamle fordommer fant jeg ut at partiet Høyres ideologi samsvarte best med mitt samfunnssyn.  Denne overbevisningen har jeg fortsatt.

 

Nå står vi foran et kommune- og fylkestingsvalg. Gjerstad Høyre går til valg på et innholdsrikt partiprogram og med listekandidater som er villige til å stå på for å få det gjennomført.

Frihet – ansvar – mangfold er tre ord som henger sammen. Høyre tror på enkeltmenneskets frihet til å få være en originalutgave av seg selv. Vi tror også på at enkeltmennesket i sin frihet tar ansvar for medmennesker og samfunnet  for øvrig. Frihet må alltid leves ut med personlig ansvar. På den måten kan mangfoldet blomstre. Vi har hatt, og har, mange enkeltpersoner som har unnfanget ideer de har realisert på mange forskjellige måter.

 

Høyre går til valg på et program som favner bredt, men i løpet av en 4-års periode vil det dukke opp både utfordringer og muligheter vi i dag ikke har forutsett.  Ferdinand Finne skrev en bok med tittelen ”Veien blir til mens du går” og det har vel de fleste av oss opplevd både i privatliv og i politikken. Noen tolker kanskje dette med å la tilfeldighetene råde. Slik ser ikke jeg på det.  Hvordan hadde for eksempel Brokelandsheiaområdet sett ut i dag om politikerne ikke hadde åpnet opp for at folk også skulle kunne bo her? Det var harde diskusjoner om området, i tillegg til næringsområde, kunne reguleres for bosetting. Denne ”kuvendingen” tror jeg de fleste i dag synes var klok.

 

De fleste jeg prater med synes det er godt å bo i Gjerstad, men når de påstår at vi er et bevis på  at en liten kommune klarer seg utmerket alene, da må jeg minne om at vi har mange titalls samarbeidsavtaler med nabokommuner via Østre Agder. Uten disse avtalene hadde vi ikke hatt mulighet til å innfri dagens krav og innbyggernes behov.

 

Tidlig innsats i barnehage og skole skal også i fremtiden tas alvorlig. Inkludering er noe vi alle trenger for å kjenne trygghet og at vi betyr noe.  Dette gjelder gjennom hele livet. Vi har mange lag og foreninger som tilbyr forskjellige aktiviteter. Likevel kan det også der være enkelte som føler seg utenfor, og kanskje ikke gode nok. Derfor er det viktig at alle får vite at de er gode nok som de er selv om prestasjonene ikke er på toppnivå. Jeg hører også at det ikke bare er de  som stiller svakt i enkelte sammenhengrt som blir mobbet, også de flinke, vellykkede, kan utsettes for dette og føler seg ensomme og utenfor.  Mobbing kan dessverre pågå lenge før noen griper inn. Slik kan vi ikke ha det. Noe jeg registrerer alt for ofte er hvordan voksne mennesker kan omtale hverandre på en stygg måte, ikke minst i sosiale medier. Dette er en  utvikling som vi alle må ta på alvor og sette en stopper for.

 

Dessverre er det enkelte som dropper ut allerede i grunnskolen. Her må vi spørre hvorfor og gi hjelp videre. Teoretiske fag, separat, kan for noen bli kjedelig, men når de kommer i yrkesfagopplæring kan de ivre for å lære mest mulig som de føler relevant for dem. Gjerstad har et problem med at ungdommer som reiser bort for utdanning ikke vender tilbake for å etablere seg . Denne utviklingen må vi snu. Vi må drive aktivt med næringsutvikling slik at menn og kvinner kan få brukt den kompetansen de har tilegnet seg.

 

Jeg oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett både ved kommune- og fylkestingvalget og å lese Høyres program.  Begge valgene er viktige for fremtiden og Gjerstad bør ha en representant i det nye Agder fylkesting.

 

DIN stemme teller! Velg det partiet du er mest enig med. 

 

Godt valg!

 

Ragnhild Løvdal
Listekandidat Gjerstad Høyre

Flere saker

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia