Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.
Halvard Skaaland er Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Gjerstad.

Eiendomsskatt og kommuneøkonomi

- Eiendomsskatt er politisk latskap og Gjerstad FrP vil i neste kommunestyreperiode jobbe for å redusere eiendomsskatten, og på sikt fjerne denne helt.
// Halvard Skaaland, ordførerkandidat i Gjerstad for FrP

Boligen skal være familiens hjem, og ikke et skatteobjekt.

 

Det finnes knapt en mer usosial skatt enn eiendomsskatten, den tar verken hensyn til din gjeld eller inntekt. Mytene om eiendomsskatten er mange, men det mest feilslåtte er at kommunene er avhengig av denne skatten for å levere gode tjenester. Alle kommuner får overført penger fra staten for å drifte primærtjenestene og dersom en kommune ikke leverer gode nok tjenester til innbyggerne sine er det fordi de ikke har gjort en god nok jobb. Det få vet er at eiendomsskatten kun utgjør 1,6 prosent av inntektene til en gjennomsnittskommunene, mens nye prognoser viser at alle kommuner har et årlig effektiviseringspotensial på 12 prosent. Det er altså mye større inntekter å hente på effektivisering enn på eiendomsskatt.

 

Ingen kommuner med høy eiendomsskatt har bedre velferdstjenester eller mer fornøyde innbyggere.

 

Det å kreve inn eiendomsskatt er som å be innbyggerne om å betale for en for tjenesten to ganger. Du har allerede betalt for tjenestene via skatt og kommunale gebyrer. Velferdstjenestene har alle kommuner råd til fordi innbyggerne allerede har betalt for dette. Når vi hører at nåværende politisk ledelse varsler at de må kutte i disse tjenestene fordi de ikke får benytte seg av en ekstra ordinær eiendomsskatt på toppen av det hele, er det nesten som å holde innbyggerne for narr. Det høres nærmest ut som om kommunen var pålagt å innføre denne usosiale ekstra skatten.

 

Den gangen eiendomsskatten ble innført i Gjerstad, var det kun FrP som stemte mot dette, og FrP laget et alternativt budsjett, men ble nedstemt. Dette bør velgerne notere seg, for vi ser jo nå at de samme partiene prøver å fremstille det som om de ikke liker eiendomsskatten, men det burde de tenkt på når de påla innbyggerne denne ekstra utgiften.

 

Det blir gjort ett poeng fra nåværende politisk ledelse at kommunen ikke har andre muligheter til å få inntekter. Gjerstad FrP mener kommunen har flere muligheter til å erstatte denne ekstra skatten som innbyggerne er blitt pålagt å betale. Gjerstad kommunes eiendomsmasse har ifølge eierskapsmeldingen ett forsikringsgrunnlag på om lag 739 millioner, den årlige inntekten på eiendomsskatt er 11,2 millioner, dvs. hvis vi fjerner eiendomsskatten helt, og selger ut eiendommer for tilsvarende beløp, vil vi kun redusere eiendomsmassen med 3,5 %, hva er dette i den store sammenhengen?  

 

Det neste kommunen bør gjøre er å søke om å bli med i forsøksordningen med statlig finansiert eldreomsorg. Dette gjøres ved at omsorgsbudsjettet trekkes ut av kommunebudsjettet og staten øremerker disse midlene, i tillegg så følger det også med betydelige penger utenom den ordinære driften. Fordelen med dette er at kommunebudsjettet ikke påvirkes om det blir flere brukere, eller at uforutsette ting dukker opp. Da sendes denne regningen til staten. Dermed har brukerne en garanti for at de får de tjenestene som de har krav på, uavhengig av hvor de bor og hvordan kommuneøkonomien er.

 

Jeg vil gjerne påpeke at Gjerstad kommune fikk 13 millioner mer i skatteinntekter i 2018 i forhold til 2017, i tillegg kan vi lese at arbeidsledigheten er blant den laveste i hele Aust Agder.

 

Eiendomsskatt er politisk latskap og Gjerstad FrP vil i neste kommunestyreperiode jobbe for å redusere eiendomsskatten, og på sikt fjerne denne helt.

 

Ønsker du lavere eiendomsskatt, og reduserte kommunale avgifter bør du stemme FrP.

Halvard Skaaland,
ordførerkandidat, FrP

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud