Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.
Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.

Disse foreslås valgt til ulike råd, nemnder og utvalg.

Kommunestyret skal torsdag velge nye representanter inn i en rekke kommunale råd, nemnder og utvalg.

Valgnemnda i Gjerstad kommune er etter valget i september satt sammen av følgende medlemmer:

 • Steinar Pedersen (H), leder
 • John Henrik Johansen (AP)
 • Tone Helene Strat (KRF)
 • Halvard Skaaland (FRP)
 • Gro Eskeland (SP)

Valgnemda har hatt to møter og ellers kommunisert via e-post. Nemda legger i kommunestyremøtet torsdag 21. november frem følgende forslag til de ulike vervene:

1. Representantskapet i Aust-Agder museum og arkiv IKS

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

2. Forhandlingsutvalg

 • Leder John H. Johansen
 • Medlem Gro Eskeland
 • Medlem Halvard Skaaland
 • Varamedlem Steinar Pedersen
 • Varamedlem Tone Helene Strat
 • Varamedlem Håkon Sundsli

 

3. Representantskapet i revisjonsdistriktet

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

4. Samarbeidsutvalg i skolene og barnehagen

a) Abel skole

 • Medlem John H. Johansen
 • Varamedlem Marie Bakka

b) Visedal barnehage

 • Medlem Maria Odberg
 • Varamedlem Heidi Thoresen

 

5. Fellesrådet

 • Medlem Solveig Aasbø Helgesen
 • Varamedlem Anette Kveim

 

6. Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

 

7. Frivilligsentralen

 • Medlem Iselin Dalen Moe
 • Varamedlem Steinar Pedersen

 

8. Representasjonsordning - mennesker med nedsatt funksjonsevne
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Medlem Oskar T. Brendalsmo -  (John H. Johansen) 
 • Medlem Tor Arne Støa (Tone E. Sølvberg) 
 • Medlem Randi Skorstøl Madsen (Ragnhild Løvdal)
 • Medlem Agnes Sletta (Kai Ove Sandåker)
 • Medlem Snorre Gamst (Else Uyar)

 

9. Legatstyre

 • Medlem Håkon Sundsli
 • Medlem Tone Helene Strat
 • Medlem Steinar Pedersen

 

10.Eldreråd
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes: 

 • Medlem Egil Nic. Haugland (Kerstin Flaten)
 • Medlem Hans Martin Ulltveit (Anne Lise Heiberg)
 • Medlem Arnhild Fone (Sverre Mortensen)
 • Medlem Alf Fjeldstad (Olav Brokeland)
 • Medlem Edny Øybekk (Nils Audun Gryting)

 

11. Oppnevningsutvalget i konfliktrådet

 • Medlem Nils Audun Gryting

 

12. Næringsutvalg
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Steinar Pedersen (Randi Skorstøl Madsen)
 • Nestleder Inger Løite (Bente Karlsen)
 • Medlem Halvard Skaaland (Tor Arne Støa)
 • Medlem Gro Eskeland (Hans Lunden)
 • Medlem Tone Helene Strat (Harmen Boiten)

 

13. Generalforsamling i Østre Agder sparebank

 • Medlem Hans Martin Ulltveit
 • Medlem Randi Skorstøl Madsen
 • Varamedlem Steinar Pedersen

 

14. Friluftsrådet Sør – valg av politiske representanter
Til årsmøtet:

 • Medlem Halvard Skaaland
 • Varamedlem Hans Lunden

   

15. Friluftsrådet Sør – valg av politiske representanter
Til styret:

 • Medlem John H. Johansen
 • Varamedlem Halvard Skaaland

 

16. Klagenemnd

 • Leder Randi Skorstøl Madsen
 • Nestleder Anette Kveim
 • Medlem Tor Arne Støa
 • Varamedlem John H. Johansen
 • Varamedlem Tone Helene Strat

 

17. Valgstyre 

 • Leder Inger Løite
 • Nestleder Steinar Pedersen
 • Medlem Gro Eskeland
 • Medlem Tone Helene Strat
 • Medlem Halvard Skaaland
 • 1.varamedlem Kai Ove Sandåker
 • 2.varamedlem John H. Johansen
   

18. Møtefullmektiger til forliksrådet

 • Representant Steinar Pedersen
 • Representant Anette Kveim
 • Representant Marie Bakka
 • Representant Harmen Boiten

 

19. Sakkyndig nemnd (eiendomsskatt)
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Ragnhild Løvdal (Tor Arne Støa)
 • Nestleder Jon-Einar Hirsti (Knut Hagelia)
 • Medlem Hans Martin Ulltveit (Magne Birkedal)

 

20. Sakkyndig ankenemnd (eiendomsskatt)
Representanter med personlige vararepresentanter i parentes:

 • Leder Morten S. Presthagen (Kerstin Flaten)
 • Nestleder Anne Lise Heiberg (Hans Lunden)
 • Medlem Håkon Sundsli (Per Kato Eriksen)

 

21. Representant til kommunenes eiermøte i Agder energi

 • Medlem Varaordfører Steinar Pedersen
 • Varamedlem Ordfører Inger Løite

 

22. Representant til Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS)

 • Medlem Ordfører Inger Løite
 • Varamedlem Varaordfører Steinar Pedersen

Flere saker

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder