Varaordfører Knut Erik Ulltveit og ordfører Inger Løite under kveldens kommunestyremøte.
Varaordfører Knut Erik Ulltveit og ordfører Inger Løite under kveldens kommunestyremøte.

Vil ha slutt på overraskelser i kommunestyret

Varaordfører Knut Erik Ulltveit hadde i kveldens kommunestyremøte en interpellasjon som gikk ut på å avvikle ordningen med en egen "eventuelt-post" 

- I en årrekke har kommunestyret i Gjerstad hatt eventuelt-posten på sakskartet. Den er benyttet til å belyse små og store saker av ulik karakter. Vi har oppleved at saker som er fremmet under eventueltposten er viktige med gode poenger, men uten at ordfører og rådmann er forberedt.  Da blir det lite dynamikk, ved at vi risikerer et tilsvar som ikke står til forventningene. Såvidt jeg vet er det få kommuner igjen som praktiserer eventuelt på sakskartet.  

 

Derfor vil jeg be ordføreren om å at vi får en sak  i neste kommunestyremøte der vi avvikler eventuelt-posten og innfører spørretime, der spørsmål er sendt inn i god tid før kommunestyremøtet, slik at ordføreren eller rådmannen kan forberede svar til spørsmålsstilleren. sa Ulltveit.

 

- Det er veldig bra at kommunestyret er engasjert i de store og små sakene, og at vi er ombud for folk som bor i kommunen vår. Eventuelt-posten har ofte blitt brukt til å ta opp nettopp små og store saker om det som rører seg i bygda, og det folk er opptatt av. Det er vel og bra. Men jeg er altså helt enig i at når ordfører og rådmann ofte ikke er forberedt på de spørsmålene som kommer, er det kanskje liten hensikt i å stille spørsmål på denne måten. Ved å innføre en spørretime, der det må meldes inn spørsmål,  vil ordfører og rådmann få mulighet til å forberede seg, og gi gode og grundige svar i samme møte som spørsmålet blir stilt.

Eventueltposten er heller ikke vanlig lengre på sakskart i et kommunestyre. Det må i så fall være veldig lenge siden.  Jeg har sjekket litt  med mine kolleger, som ikke skjønner noen ting av hva Gjerstad driver med, at vi faktisk har en eventueltpost. .Det skal det egentlig ikke være en slik post på sakskartet i kommunestyret, slik jeg har fortstått det, sa ordføreren.

Derfor er mitt svar til interpellanten at jeg vil at vi får en sak til neste møte, og da får kommunestyret mulighet til å diskutere det.  

 

Kjenner jeg kommunestyret rett, stå tror jeg dette kan bli en lang og spenstig diskusjon, avsluttet ordføreren.

 

Flere saker

Eikelands Verk

Aktivitetsdager på Eikelands Verk

Ordførerkandidatene Halvard Skaaland (Frp), Inger Løite (Ap), Steinar Pedersen (H), Gro Eskeland (Sp) og Tone Strat (KrF) imponerte med god kakekunst.

Tone Strat vant "Kakebakekrigen"

Zainab Yousefi holdt tale for dagen.

Sterk 17.maitale i Gjerstad

Det var folksomt på plassen utenfor Gjerstad skole i ettermiddag.

Bilder fra feiringen i Gjerstad

Fra årets 17.maitog i Gjerstad

Gratulerer med dagen!

Solås Solstudio åpner på Fiane 20. mai. Illustrasjonsbilde.

Solås Solstudio åpner 20. mai

Chris Medina kommer til Brokelandsheia 31. august

Chris Medina til Brokelandsheia

Leirduesti på Solem skytebane 25. mai