Varaordfører Knut Erik Ulltveit og ordfører Inger Løite under kveldens kommunestyremøte.
Varaordfører Knut Erik Ulltveit og ordfører Inger Løite under kveldens kommunestyremøte.

Vil ha slutt på overraskelser i kommunestyret

Varaordfører Knut Erik Ulltveit hadde i kveldens kommunestyremøte en interpellasjon som gikk ut på å avvikle ordningen med en egen "eventuelt-post" 

- I en årrekke har kommunestyret i Gjerstad hatt eventuelt-posten på sakskartet. Den er benyttet til å belyse små og store saker av ulik karakter. Vi har oppleved at saker som er fremmet under eventueltposten er viktige med gode poenger, men uten at ordfører og rådmann er forberedt.  Da blir det lite dynamikk, ved at vi risikerer et tilsvar som ikke står til forventningene. Såvidt jeg vet er det få kommuner igjen som praktiserer eventuelt på sakskartet.  

 

Derfor vil jeg be ordføreren om å at vi får en sak  i neste kommunestyremøte der vi avvikler eventuelt-posten og innfører spørretime, der spørsmål er sendt inn i god tid før kommunestyremøtet, slik at ordføreren eller rådmannen kan forberede svar til spørsmålsstilleren. sa Ulltveit.

 

- Det er veldig bra at kommunestyret er engasjert i de store og små sakene, og at vi er ombud for folk som bor i kommunen vår. Eventuelt-posten har ofte blitt brukt til å ta opp nettopp små og store saker om det som rører seg i bygda, og det folk er opptatt av. Det er vel og bra. Men jeg er altså helt enig i at når ordfører og rådmann ofte ikke er forberedt på de spørsmålene som kommer, er det kanskje liten hensikt i å stille spørsmål på denne måten. Ved å innføre en spørretime, der det må meldes inn spørsmål,  vil ordfører og rådmann få mulighet til å forberede seg, og gi gode og grundige svar i samme møte som spørsmålet blir stilt.

Eventueltposten er heller ikke vanlig lengre på sakskart i et kommunestyre. Det må i så fall være veldig lenge siden.  Jeg har sjekket litt  med mine kolleger, som ikke skjønner noen ting av hva Gjerstad driver med, at vi faktisk har en eventueltpost. .Det skal det egentlig ikke være en slik post på sakskartet i kommunestyret, slik jeg har fortstått det, sa ordføreren.

Derfor er mitt svar til interpellanten at jeg vil at vi får en sak til neste møte, og da får kommunestyret mulighet til å diskutere det.  

 

Kjenner jeg kommunestyret rett, stå tror jeg dette kan bli en lang og spenstig diskusjon, avsluttet ordføreren.

 

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter