Å være imot er blitt en valgkampsak i Gjerstad. Illustrasjonsbilde.
Å være imot er blitt en valgkampsak i Gjerstad. Illustrasjonsbilde.

- Skal Gjerstad gå "med fua føre" inn i framtida?

- Det er alltid enklest å være imot en reform, og det er alltid motstandere som skriker høyest.
// Rune Hagestrand.

Jeg registrerer at flere partier i Gjerstad de siste dagene overbyr hverandre om å være negative til en kommunesammenslåing. Dette til tross for at målinger viser at gjersdølingene er i ferd med å forstå at bygda er for liten til å kunne håndtere fremtidens utfordringer på en god nok måte.

 

Det er alltid enklest å være imot en reform, og det er alltid motstandere som skriker høyest, ofte uten noen form for annen begrunnelse enn frykt for det ukjente og at man er fornøyd som man har det. Men hvor er frykten for at innbyggerne våre ikke skal få gode nok tjenester etter hvert som vi blir flere eldre og hjelpetrengende? I politiske festtaler (les valgprogram) vil politikerne ta vare på barn, ungdom, voksne og gamle. Men når det kommer til stykket, hvordan vil de klare å gjennomføre dette? Hvor er de konkrete tiltakene som gjør at valgløftene kan gjennomføres? Håp og tro funker kanskje i et valgprogram, men det må gjennomføres tiltak for å få til noe. "Vi skal se på" eller "Vi skal jobbe for" kan man si uten noen som helst forpliktelser. 
 

Jeg skulle ønske at noen av de mange jeg har snakket med ville våge å fronte sitt syn på at Gjerstad som liten kommune rett og slett ikke har muskler nok til å levere de tjenestene som innbyggerne forventer.
Samtidig er det forståelig at man ikke orker å vise dette i full offentlighet. I valget kan du imidlertid stemme i tråd med DIN overbevisning, helt anonymt.
 

Som liten kommune med 2500 innbyggere er vi sårbare. Som eksempel på noe som er helt utenfor vår kontroll, blir det fra tid til annen født mennesker som trenger ekstra omsorg og offentlige tjenester hele døgnet. I Gjerstad vil selv en håndfull ressurskrevende brukere føre til at kommunen må redusere betydelig på tjenestenivået.

Er nivået på kommunale avgifter viktig for deg, vil disse gå ned i en større kommune da det vil bli flere fordele driftkostnadene på. Er dette viktig for deg og din famlie oppfordrer jeg deg til å stemme på et parti som ikke har som fanesak å være imot enhver endring basert på frykt for det ukjente. VIL man noe, må man også våge å GJØRE noe for å få det til.

 

Jeg tror ingen politikere i Gjerstad ønsker å bidra til at det skal bli dårligere å vokse opp og bo i bygda vår, men å være prinsipielt imot endringer i kommunestrukturen gir langt på vei en slik effekt. La oss heller ta en hånd på rattet nå og ikke vente at utenforstående bestemmer for oss.  

 

Fremtiden blir nemlig ikke som i dag, uansett hvor mye man kjemper imot endringer. Garantert.

 

Rune Hagestrand.

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud