Foto: Tore Myrberg / iRisør.no
Foto: Tore Myrberg / iRisør.no

Holdt gripende appell under fakkeltog

Harald Lunden er faren til Hannah Lunden. Fredag kveld ble det holdt fakkeltog til støtte for Hannah, og Harald var blant flere som holdt appell.

Her er appellen Harald Lunden holdt under fakkeltoget i Risør fredag:

- Kjære alle sammen, takk for invitasjonen og rausheten dere viser oss. Kampen for full frihet koster krefter, derfor er støtten dere nå viser, så ekstra god å kjenne på.

Når kommunen med et vedtak frarøvet Hannah full frihet i 2015, startet en lang kamp for å vinne tilbake HENNES frihet. Nå har vi måttet stevne staten for at Hannahs frihet og likeverd skal prøves…..vi venter i spenning på dommen. Hovedgrunnen til at vi alle er her i kveld, er at kampen for frihet og likeverd er kommet så altfor kort, og utfordres daglig av kunnskapsmangel, holdninger og økonomi.

 

Staten gjemmer seg bak lovene, politikerne bryr seg ikke – er det ingen som ser enkeltmenneskene her?

 

Nå vil jeg vie oppmerksomheten til dere lokalpolitikere. Dere er avgjørende i kampen for frihet og likeverd. Spør dere selv når saker om likeverd skal avgjøres: ville jeg ha gitt dette tilbudet til mitt barn eller barnebarn?

Da vil dere kjenne på hvor skammelig det er at ikke Risørs innbyggere med behov for BPA får ta styring i eget liv. For mennesker med funksjonsnedsettelse er Borgerstyrt personlig assistanse et nødvendig og viktig frigjørings verktøy. Jeg har for eksempel fulgt en sak her i Risør, Janne Ibsen som kjemper av alle krefter for sine to barn. Hun hadde ikke mulighet til å komme i dag fordi barna ikke har nok BPA til det. Hun er her likevel, takket være sine foreldre på 76 og 83 år!

 

Kjære politikere og administrasjon: er dette det beste dere kan få til? Jeg er trist, sint og skamfull på Kommunens vegne! Samtidig ser jeg i dag et tydelig opprør, her og mange andre steder i dette landet, der vi som folk og enkeltpersoner krever likeverd og frihet til å kunne leve et fritt og selvstendig liv.

 

Retten til å leve et fritt liv er ikke luksus, det er en menneskerett og likeverd i praksis.

Dette kan ikke sies ofte nok:

Retten til å leve et fritt liv er ikke luksus, det er en menneskerett og likeverd i praksis

Takk!

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!