Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.
Gjerstad scorer høyest i østregionen på næringsattraktivitet. Illustrasjonsbilde fra rapporten.

Gjerstad best i østregionen i ny undersøkelse

Kommunenes næringsattraktivitet i østregionen er satt under søkelys i en omfattende rapport utarbeidet av NORCE for Østre Agder Regionråd.

Med næringsattraktivitet menes i denne sammenhengen hvor attraktiv kommunene oppleves av de næringsdrivende selv som vertskap og samarbeidspartner for næringsaktivitet. Rapporten inkluderer kommunene Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Froland, Åmli og Gjerstad, og er utarbeidet av Norwegian Research Centre AS (NORCE) for Østre Agder Regionråd.  (Last ned hele rapporten nederst i saken)
 

Undersøkelsen viser at de små kommunene scorer bedre enn de store. Gjerstad kommune kom totalt sett best ut av undersøkelsen, med Åmli, Vegårshei, Tvedestrand og Froland på neste trappetrinn. Med litt dårligere score følger Risør, Grimstad og Arendal.
 

Antallet respondenter i noen av de mindre kommunene er relativt lite, enkeltsvar kan derfor gi større utslag, spesielt når vi ser på hvordan respondenter fra ulike næringer har svart i enkeltkommuner. Når vi ser på hvordan respondenter fra de ulike næringene har svart ser vi store variasjoner både samlet sett og for enkeltkommuner. På et overordnet nivå kan vi likevel si at respondenter fra varehandel og næringsrettet tjenesteyting gir kommunene noe mer negativ tilbakemelding enn respondenter fra andre næringer. Mest positive er respondentene fra industri og primærnæringene.

 

Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene. Vi ser likevel at enkelte områder tenderer til å gå igjen i de fleste kommunene. Eksempler på slike områder er opplevd tilgang på relevant kompetanse, opplevd veiledningskvalitet innenfor plan og byggesaksbehandling, opplevd grad av servicevennlighet samt noe manglende kvalitet og omfang på informasjon fra kommunen. Undersøkelsen viser feks også at næringsdrivende i de fleste kommunene mener at politikkere og ansatte i kommunen har dårligere holdninger til næringsdrivende enn hva den gjennomsnittlige mann og kvinne i kommunen har.

 

- Vi ser på disse tilbakemeldingene som verdifulle for et kontinuerlig forbedringsarbeid for å bli gode samarbeidspartnere for næringslivet. Og herigjennom å bidra til utvikling og vekst, sier næringssjefene i Gjerstad og Risør, Ole Andreas Sandberg og Bård Vestøl Birkedal i ovennevnte pressemelding tirsdag ettermiddag.
 

Rapporten skal presenteres for formannskap, kommunestyret og de ansatte i kommunene. Første gang 15. januar 2020 i et samlet formannskapsmøte for Østre Agder-kommunene. 

Last ned og studer de ulike funnene i undersøkelsen HER>>>

 

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia