Frivilligsentralens videre eksistens i Gjerstad skal på nytt opp til politisk behandling. Illustrasjon: Depositphotos.com
Frivilligsentralens videre eksistens i Gjerstad skal på nytt opp til politisk behandling. Illustrasjon: Depositphotos.com

- Frivilligsentralen i Gjerstad må skaffe sine egne inntekter

Like sikkert som at julen kommer hvert år, er at frivilligsentralens videre eksistens i Gjerstad tas opp til politisk behandling.

Det har i en årrekke vært usikkert om Gjerstad kommune ønsker å fortsette driften frivillighetssentralen, men hver eneste gang har politikerne valgt å sette av midler i budsjettet til videre drift.

I år kan det imidlertid se ut som at det kan bli en større utfordring å få dette til enn tidligere. Kommunedirektør Torill Neset ser ikke at man kan støtte opp om dette tilbudet lengre, sett i lys av kommunens anstrengte økonomi. For at frivilligsentralen skal kunne fortsette som før må det derfor igangsettes inntektsgivende aktiviteter i egen regi.
 

 

Her er kommunedirektørens vurderinger i saken, som skal opp til behandling i formannskapet 1. desember

 

Gjerstad frivilligsentral gjør mye for mange, men det er likevel både behov og ønske om at sentralen utfører flere konkrete oppgaver. Kommunedirektørens vurdering er at initiativ fra Frivilligsentralens side for å følge opp den forpliktende samarbeidsplanen med kommunen siden planen/avtalen ble inngått, er mindre enn forventet, dette bedømt ut fra tilbakemeldinger fra enhetene, koronaperioden hensyntatt.

 

Muligens kunne kommunens enheter vært enda mer aktive overfor frivilligsentralen med å spørre om bistand, men en del av bildet er også at enhetene fra tidligere sitter igjen med en opplevelse av å få liten respons når de har spurt. I årenes løp har det vært behandlet mange lignende politiske saker om frivilligsentralen i Gjerstad, om den økonomiske situasjonen, forventninger til oppgaveutførelse og vurderinger omkring videre drift. En del år har frivilligsentralen fått ekstra tilskudd fra kommunen, og totalt sett har Gjerstad kommune tatt på seg mye ansvar for frivilligsentralens drift, dette har vært økende med årene siden andre deltakere gradvis har trukket seg ut.

 

Kommunedirektøren har ikke funnet å kunne innstille på å bruke kommunale midler på tilskudd til frivilligsentralens drift i 2021, ikke minst på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen som tvinger oss til tøffe prioriteringer. Statstilskuddet utelukkende vil ikke være tilstrekkelig for fortsatt drift med det utgiftsnivået sentralen har i dag, og det må derfor settes i gang inntektsgivende aktiviteter i 2021. Slike aktiviteter kan være å søke midler f.eks. til prosjekter som kan generere inntekter i neste omgang, samarbeide med næringslivet, igangsette basar/bingo etc, slik styret forsøkte å få til høsten 2020, men som koronaen satte foreløpig stopper for.

 

Kommunedirektøren vil foreslå at frivilligsentralens styre gir klarere retningslinjer til daglig leder for prioritering av oppgaver og arbeidsinnsats, og med tilbakemelding om resultater. Samarbeidsplanen mellom kommunen og frivilligsentralen med de 9 klart prioriterte oppgaver forlenges ut 2021. En forutsetning for videre drift etter 2021 må være at frivilligsentralen i første halvår viser at de klarer å rekruttere nye frivillige og motivere de som allerede jobber som frivillige til videre innsats med meningsfulle og relevante oppgaver i henhold til prioriterte behov, til beste for unge og eldre innbyggere.

 

Kommunedirektøren foreslår at formannskapet sammen med styret for frivilligsentralen og daglig leder innen august 2021 foretar vurdering av om grunnlaget for fortsatt drift av frivilligsentralen etter 2021 er til stede. 

Flere saker

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad

Vaksineringen av Gjerstads innbyggere er under forberedelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Info om koronavaksinering i Gjerstad

Flaskeinnsamlingen til polentur må utsettes pga. koronarestriksjoner. Illustrasjonsbilde.

Oppfordrer folk til å spare på tomflaskene til etter 18. januar

Salg av vin øker mer enn salg av brennevin viser årets omsetningstall fra vinmonopolutsalget på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Solgte 170 000 liter på Brokelandsheia i 2020