Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

En liten rapport fra ordførerkontoret

Utviklingsplan for administrasjonssenteret i kirkebygda
I kommunestyret førstkommende torsdag skal bestemme om vi skal gi vår tilslutning til kommunedirektørens «Utviklingsplan for kirkebygda».  Noen lurer sikkert på hvorfor dette forslaget er kommet opp. Derfor kan det være nødvendig å forklare litt av bakgrunnen.

I dag har vi et kommunehus som koster oss unødig mye i oppvarming, da det er mye større enn det som er behovet i dag. Dessuten er det et bygg som er komplisert å bygge om. Lokalene over Prix er mindre, bedre egnet til kontorer og langt mindre kostbare å drifte. Selv om det vil koste noe å rive kommunehuset vil vi kunne spare mye inn på de driftsutgiftene vi har i dag ved å flytte kontorene i andre lokaler. Det vil frigi mer plass til parkering og gi oss en fin tomt til omsorgsleiligheter dersom det blir behov for det. Hvis vi bygger omsorgsleiligheter vil vi også få tilskudd fra Husbanken.

 

Ny brannstasjon tvinger seg fram da de trenger mer plass til for å opprettholde en god beredskap. At brannstasjonen fortsatt skal være i øvrebygda er også viktig med tanke på god beredskap og rask tilgang til Gjerstad omsorgssenter.

 

For at kommunen skal klare å opprettholde gode tjenester til innbyggerne må vi hele tida se på innsparingspotensial for å få ned driftsutgiftene. Dersom kommunestyret sier ja til forslaget skal det nedsettes et adhoc-utvalg som skal fungere som en rådgivende gruppe i gjennomføringsfasen for å realisere planen.
I denne gruppa vil ordfører, varaordfører og opposisjonsleder være med.

 

 

Ny E-18
Som kjent er reguleringsarbeidet for strekning Bamble – Tvedestrand i gang og er planlagt ferdig  neste sommer. Vi har fortsatt det interkommunale plansamarbeidet og nå er også underutvalgene på plass og har hatt sitt første møte. Det er to underutvalg under styret, ett for Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad kommune og ett for de to Telemarkskommunene. I underutvalget har hver kommune med minst en politiker i tillegg til ordfører. Varaordfører Steinar Pedersen er valgt fra Gjerstad. Underutvalget skal følge reguleringsfasen og innstille til styret i plansamarbeidet. Styret innstiller til kommunestyrene som skal ta den endelige beslutningen.
 

 

Batterifabrikk
Gjerstad kommune har gjort en avtale med grunneierne og har sendt inn vårt forslag/tilbud på tomt til Morrow batteries. Det er i alt sendt inn 19 tomteforslag fra Agder så vi er i hard konkurranse.

Om noen av kommunene har spesielle fortrinn vet vi ikke noe sikkert om, da vi ikke vet hva som er mest viktig for Morrow. Jeg tror de fleste, akkurat som oss i Gjerstad, har noen pluss og noen minus på den kravspesifikasjonen vi skulle oppfylle.
Vi venter i spenning til oktober, da vil vi sannsynligvis få greie på hvilke to-tre alternativer som ligger best an. Dette er en unik mulighet som vil styrke hele østre Agder dersom den kommer i vår region.

 

 

Kulturpris/ Kulturkveld
På grunn av koronasitiasjonen kan vi ikke ha den tradisjonelle kulturkvelden som bruker å være i oktober/november. Vi vil likevel utlyse forslag til kulturprisen som vanlig og må finne en annen anledning som kan gi en fin ramme rundt utdelingen.. Det er bare en som kan få prisen hvert år selv om det er mange gode kandidater. Husk at selv om man har foreslått en person tidligere så er det mulig å foreslå samme person igjen.

 

 

Veteranplan
Regjeringen ønsker at kommunene skal ta en større del av ansvaret for å sikre at den enkelt veteran får den oppfølgingen, hjelpen og støtten de trenger, og har krav på. Forslag til veteranplan for Gjerstad kommune var oppe i formannskapet forrige uke og skal endelig behandles i kommunestyret.
Det er en god del veteraner i Gjerstad, fra tjeneste i Libanon, Afghanistan og andre steder. Vi vet ikke hvem alle er så det er viktig at de selv ringer kommunen/ordfører for å bli registrert. Bare på den måten kan vi få en plan som ivaretar veteranenes, og de pårørende sitt  behov på en god måte.
Etter medieoppslag av formannskapets behandling av saken har det allerede meldt seg tre personer. Kjenner du noen så er det fint om du oppfordrer dem til å ta kontakt.

 

 

Oppstart av Gjerstad Næringsforening
Det har lenge vært et ønske fra flere næringsdrivende i bygda om å ha en næringsforening. Dette har næringssjefen sammen med næringsutvalget jobbet med en tid og på et møte i kveld skal det nedsettes et interimsstyre som skal jobbe videre med dette.

 

 

Koronasituasjonen
Vi hadde forrige uke et nytt smittetilfelle, det tredje i Gjerstad siden pandemien startet. Det er blitt håndtert helt etter helsemyndighetenes retningslinjer og det er ingen grunn til bekymring. Det vi likevel skal huske på er at smittefaren ikke er over og vi må alle ta våre forholdsregler og følge rådene som fortsatt gjelder.

 

 

Jeg ønsker dere alle en strålende uke!

 

Inger

Flere saker

Slik så det ut i Sandåkerhølen midt i september for fem år siden. Historien kan gjenta seg i år. Arkivfoto.

Forbered deg på en hel uke med konstant regnvær

Stemningsbilder fra Havrefjell. Foto: Østre Agder Sparebank

Østre Agder Sparebank tilbyr hyttetomter på Havrefjell

Speedy Jetstar tok en flott seier på Klosterskogen i kveld. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

Per Vetle tok en ny seier med Speedy Jetstar

Lars Erik Blokkhus kommer til Gjerstad 24. oktober. Skjermdump: Youtube.

Lars Erik fra Plumbo til Holmen Gård

Christian Eikeland. Foto: Agder fylkeskommune / Mona Hauglid.

FrP vil ha økt satsing på jernbanekommunene

Gjerstad Utlånssentral tilbyr massevis av utstyr for ulike utflukter i naturen. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Gjerstad Utlånssentral tilbyr utstyr for spennende naturopplevelser

Nå blir snart tilværelsen lysere langs Gjerstadveien i øvrebygda. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Fikk 4 millioner til mer lys langs Gjerstadveien

Rebekka Sunde åpner i høst Salong Sunde på Gjerstadsenteret

Rebekka (24) overtar frisørsalongen etter "mommo"