2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.
2018-tall fra NAV er publisert. Illustrasjonsbilde.

57% av Gjerstads innbyggere får NAV-støtte

De årlige tallene for utbetalte stønader fra NAV er nylig klare. 

I følge statistikken har 1412 av totalt 2459 fastboende gjersdølinger stønad fra NAV i løpet av 2018. Pr. mottaker er snittsum kr. 182 000,- Totalt utbetalte NAV kr. 257 millioner i stønader til gjersdølinger i fjor. 119 millioner av disse er imidlertid helt normal alderspensjon. Likevel viser totaltallene at samlede ytelser fra NAV er større i østregionen enn i resten av Aust-Agder. Sannsynligvis henger dette sammen med de generelle levekårsutfordringene i distriktet. 

De øvrige kommunene varierer fra 41% (Bykle) opp til Tvedestrand (56%), Risør (57%) og Gjerstad (57%).  Vegårshei skiller seg litt ut fra de tre andre østkommunene, der 50% av innbyggerne har mottatt støtte fra NAV i 2018.

Stønadene til innbyggerne i Gjerstad er fordelt slik (i antall millioner kroner) :

 • Tiltakspenger: 1
 • Dagpenger: 6
 • Stønad til enslig mor eller far: 1
 • Sykepenger: 21
 • Arbeidsavklaringpenger: 21
 • Uføretrygd og yrkesskade: 73
 • Kontantstøtte: 1
 • Barnetrygd: 6
 • Foreldrepenger: 5
 • Alderspensjon: 119
 • Ytelser til gjenlevende: 2
 • Grunn- og hjelpestønad: 2

 

Flere saker

Ungommer fra Gjerstad på tur til konsentrasjonsleieren Auschwitz kan nå søke statlig støtte til reisen.

Regjeringen har avsatt 15 millioner til Polenturer for skoleelever

Grethe B. Hansen hos Apotek 1 på Brokelandsheia hjelper kunder med vaksinering.

Apotek1 tilbyr vaksinering

Det blir mange blankpolerte biler å se på Brokelandsheiadagene neste år.

Massiv bilutstilling på Brokelandsheia i 2020

Tom Inge Ausland er initiativtaker til julefeiring for alle i Gjerstad i år.

Vil lage "Jul for alle" i Gjerstad på julaften

Flere får bredbånd i Gjerstad. Illustrasjonsfoto.

Utbygging av bredbånd fortsetter i Gjerstad

Marte Olsbu Røiseland har utvilsomt satt Froland på kartet de siste årene.

Bør Gjerstad kommune satse mer på talentutvikling?

Fra Stemtjenn. Foto: Olav Smestad.

Onsdagstur rundt Gartetjenn, Stemtjenn og Vemmelstjenn i Risør

Grisle Odin GR er landets beste treårige kaldblodshest. Foto: Facebook.

Per Vetle er oppasser for en kanontraver!