Fredrik Jensen er fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. Foto: Jacob Buchard, AFK.
Fredrik Jensen er fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. Foto: Jacob Buchard, AFK.

- Vi vil ta hele Agder i bruk

- For oss i Arbeiderpartiet er bærekraft mer en økonomi, det er noe som skal sikre et lokalsamfunn tilgang til arbeidskraft nå og i årene fremover.  // Fredrik Jensen, Arbeiderpartiet.

Å ta hele Agder i bruk er noe vi fylkespolitikere har sagt siden vi Agderfylkene ble slått sammen til ett fylke. Dette forplikter vedtak som fattes. 

Arbeiderpartiet vil opprettholde en desentralisert skolestruktur som sikrer at elever i hele Agder har gode muligheter til å ta en utdanning der de bor. Det er derfor vi i Arbeiderpartiet har kjempet frem akvakulturlinje i Flekkefjord og anleggsmaskinlinje ved Byremo de siste årene. Det betyr vekst og muligheter i hele Agder og skaper arbeidsplasser som bidrar til at man kan bo å leve i hele Agder. Vi har derfor kjempet for en opprettholdelse og styrking av tilbudene i ytterkantene av Agder. 

 

Da dimensjoneringen av tilbudsstrukturen for Agder ble avgjort tirsdag 27/4 så vi at det “å ta hele Agder i bruk” kun er noe den politiske posisjonen, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet bruker i festtaler. Det er ikke slik politikken de vedtar er. Ved å utføre dette kuttet ved skolene i Agder så signaliserer posisjonen en politikk fremover som fører for de mindre sentrale strøk i Agder skal få kuttet sine skoletilbud. Kutt som har store konsekvenser for ett helt lokalsamfunn gjøres uten å informere de involverte.

 

Arbeiderpartiet har kjempet for en desentralisert skolestruktur lenge, der vi dessverre gang på gang ser at posisjonen stemmer det ned for å deretter senere være enig med oss. Vi foreslo Medier og IKT Produksjon ved Risør Videregåendeskole i høst, dette ble stemt ned. Men i dag kunne det sikret mediefaget ved skolen. Vi foreslo en mulighetsstudie ved Kvinesdal allerede i fjor vår som ble stemt ned. Posisjonen stemte for forslaget igjen ett halvt år etter, men da var vi allerede kommet for sent i gang. 

 

For oss i Arbeiderpartiet er bærekraft mer en økonomi, det er noe som skal sikre et lokalsamfunn tilgang til arbeidskraft nå og i årene fremover. Det skal sikre at det finnes jobber for dem som har fagbrev og dem som kommer hjem med diplom fra universitetet.

Arbeiderpartiet vil ha en fortsatt desentralisert skolestruktur der vi arbeider frem forslag som styrker alle skolene i Agder. Samtidig vil vi advare mot Høyre, Krf og FrP sin skolepolitikk der de legger ned tilbud etter tilbud i distrikteneslik de viste seg villig da de med ett pennestrøk fratok elevene ved Risør muligheten til å ta mediefag og samtidig gjorde kompetente lærere overtallige.

 

Fredrik Jensen
Arbeiderpartiet

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite

Video: Ordføreren informerer om retningslinjene for nasjonaldagen

Fra veien mellom Korsen og Sandåkerhølen. Foto: Lasse Moen Sørensen, Agder fylkeskommune

Innstiller på utbedring av Auslandsveien i 2022

Økonomisjef i Gjerstad kommune, Espen Grimsland. Arkivbilde.

- Hva hadde Gjerstad vært uten store og viktige investeringer?

Torbjørn Urfjell. Arkivbilde

Torbjørn Urfjell har fått ny direktørstilling i Oslo

HM. Kong Harald fikk en rundtur med snutebussen til Henning Aasbø i 2015. Arkivbilde.

Sørger for "kongetransport" av eldre i 17.mai-toget

Er du mellom 16 og 18 år, og har lyst på en sommerjobb i Gjerstad kommune?  Foto: Astrid H. Bråten

Ledige sommerjobber for ungdom

Økte råvarepriser gir bedre muligheter for lønnsom skogsdrift. Foto: AT Skog

Økende potensial for skogsdrift i Gjerstad.

Einar Bilstad fra Foss Eik Mek. verksted og Tor Kjetilson Moe i CEG.  Foto: Privat.

CEG kjøper Foss-Eik Mek Verksted AS