Opprop mot nedleggelse av Familiehuset

Tidligere og nåværende brukere av kontaktsenteret i Gjerstad frykter for fremtiden om Familiehuset vedtas nedlagt. 

I den forbindelse har flere brukere gått sammen for å lage underskriftslister mot nedleggelsen. Underskriftslister er bl.a. lagt tilgjengelige i butikkene i bygda.

Se oppropet på nett her: 
https://www.opprop.net/bevar_familiehuset_i_gjerstad  

 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!