Helge Dalen vant Gjerstad kommunes vernepris for 2018. Hvem blir årets vinner?
Helge Dalen vant Gjerstad kommunes vernepris for 2018. Hvem blir årets vinner?

Hvem får årets vernepris i Gjerstad?

Gjerstad kommune ber publikum om forslag til gode kandidater til årets pris. 

I fjor vant Helge Dalen kommunens første vernepris, for sin store innsats  for å bevare og renovere bygninger og utstyr på Eikelands Verk.

Nå inviteres alle, også lag og foreninger til å komme med forslag til verneprisen for 2019.  Begrunnede forslag kan sendes på e-post til: postmottak@gjerstad.kommune.no eller pr. brev til Gjerstad kommune v/biblioteksjefen inen 4. juni 2019.

 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!