Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.
Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Anmeldelsen mot tidligere kommuneansatt er henlagt

En tidligere enhetsleder i Gjerstad kommune har siden januar 2019 vært i politiets søkelys for økonomisk utroskap og underslag. Saken er nå henlagt for andre gang.

Etter først å ha vært henlagt en gang tidligere ble saken gjenopptatt etter at kommunen anket og la frem det de mente var ytterligere bevis i saken mot den tidligere ansatte enhetslederen.

Saken er nå ferdig etterforsket av politiet, som har henlagt saken på nytt. Det er ikke kommet frem bevis på at den tidligere ansatte har gjort noe som kvalifiserer til en tiltale i saken.

 

Glad for at saken endelig er avsluttet
- Kommunens anmeldelse ble levert inn etter råd fra politi og kommunens revisor. Det er heldigvis ikke kommunens oppgave å vurdere om forholdet er straffbart eller ei. Nå har fagfolkene i politiet gjort sine vurderinger og jeg er for begge parters skyld glad for at saken nå endelig er avsluttet, sier ordfører i Gjerstad, Inger Løite til iGjerstad.no

 

Lettet og glad eks-ansatt
- Selv om resultatet ble slik både advokaten min og jeg forventet, er jeg utrolig lettet og glad for at saken nå er avsluttet med dette utfallet, sier den tidligere enhetslederen. Dette har vært en stor belastning for meg og min familie i snart halvannet år.

 

- Det har vært en helt surrealistisk opplevelse. I etterpåklokskapens lys ser jeg at noen av mine disposisjoner ikke har vært i tråd med kommunens interne reglement, noe jeg sterkt beklager. Det har imidlertid aldri vært snakk om egen berikelse av noe slag. Dette har også politiadvokaten påpekt i sin beslutning om å henlegge saken, sier den tidligere mistenkte og fortsetter: Dette har også kommunen påpekt i anmeldelsen og senere avhør. Da synes jeg det er rart at jeg ble anmeldt for underslag.
 

- I en liten kommune som Gjerstad, der «alle kjenner alle» har selvfølgelig mange visst hvem dette har vært snakk om. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for mange gode og støttende tilbakemeldinger fra folk i bygda gjennom denne prosessen. 
 

- Politiets henleggelse av saken har tatt bort en stor og tung ryggsekk fra skuldrene mine. Nå kan jeg igjen se lyst på livet fremover, avslutter den tidligere enhetslederen.

 

Flere saker

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier

Foto: Gjensidigestiftelsen.no

Vil du glede barn og unge med en aktivitet i sommer?