Vinmonopolet ønsker å øke varesortimentet på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde.
Vinmonopolet ønsker å øke varesortimentet på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde.

Vinmonopolet trenger mer plass på Brokelandsheia

Både Eurospar Brokelandsheia og Vinmonopolet trenger mer plass. Derfor søker begge nå om utvidelse av lokalitetene på Brokelandsheia.

Planutvalget i kommunen skal behandle søknaden om oppføring av nye tilbygg på sitt møte 11. februar.

490m2 mer til Eurospar Brokelandsheia
Tilbygget til Eurospar blir ca 490 m2, og skal inneholde varemottak, samt kjøle- og fryserom. Det skal etableres mesanin for mulighet til fremtidig møterom og kontor. Tiltaket vil således oppføres med 2 etasjer, med fri høyde på hhv 3,3 og 5 meter. I følge søknaden anses det som meget fordelaktig at lager samlokaliseres tett på eksisterende butikkbygning, ikke minst i forhold til effektiv utnyttelse av logistikk, varemottak samt personalfasiliteter med administrasjon.

Utvidelsen vil bli på det eksisterende byggets sørlige side, altså i retning Nybø. 

216m2 mer til Vinmonopolet
Tilbygget til AS Vinmonopolet blir ca 216 m2, og inneholder nytt varemottak, utvidelse av butikkdel samt personalrom. Utvidelsen bli på det eksisterende byggets nordlige fasade.

Med dette vil Vinmonopolet også kunne oppgradere forretningen med et større utvalg enn det til nå har vært som såkalt "mini-pol". Både fastboende og ikke minst forbipasserende kunder vil få et større utvalg å velge mellom. 

Rådmannen innstiller positivt til søknaden, med vilkår om at det på egen grunn opparbeides det antallet parkeringsplasser som de nye tilbyggene krever iht. gjeldende bestemmelser.

 

Flere saker

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Det kan komme opp mot 70 cm snø denne helgen

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar