Fra åpningen av Torbjørnshall høsten 2019.
Fra åpningen av Torbjørnshall høsten 2019.

Vedr. lys og lydutstyr i Torbjørnshall

Aust-Agder Blad har i dag publisert en stor sak i forbindelse med leveransen av lyd- og lysutstyr til Torbjørnshall.
//Rune Hagestrand


Faksimile fra AAB lørdag 01.02.20

Det er både bra og viktig at aviser går kommunens pengebruk nærmere i sømmene. Men når det i jakten ikke avdekkes et eneste regelbrudd, må motivet for å blåse opp denne saken, med et heldekkende bilde av undertegnede, være noe helt annet. For det er vel liten tvil om at det er meg personlig som er skyteskiven for avisen.
 

Det er ikke lengre så mange som betviler at AAB har et horn i siden til meg. Jeg representerer tross alt en konkurrent og et gratisalternativ med min lokale nettavis iGjerstad.no. Jeg trodde imidlertid ikke at det stakk så dypt som dette. 

 

 

En heksejakt?
På 1600-tallet ble folk i Norge brent på bålet som hekser uten bevis for at de hadde gjort noe galt. De ble likevel brent, for å være på den sikre siden. Om ikke AAB brenner opp folk rent fysisk er avisen likevel en offentlig gapestokk. Burde det ikke være et minstekrav til forbrytelser før man fortjener en slik omfattende oppmerksomhet? Lovbrytere som blir idømt fengselsstraff får sjelden eller aldri så store avisoppslag som dette. Til og med annonsene på forsiden har måttet vike plass for størst mulig bilde og overskrift til denne saken.

 

Jeg er fullt klar over at jeg har mange roller å forholde meg til, spesielt de siste 16 årene som lokalpolitiker i tillegg til alt mulig annet jeg har holdt på med. Jeg har aldri tidligere fått noen påpakninger i forhold til habilitet. Er man part i saken og med på å behandle den i politiske organer er man inhabil. Dette er ikke tilfelle her.

 

Suppe på en spiker
AAB koker sammen en historie der de blander min person og mitt firma om hverandre. Det er Rune Hagestrand ditt og Rune Hagestrand datt. Jeg kan opplyse avisen om at firmaet No Limit Events AS er en egen juridisk enhet som i likhet til andre bedrifter må ha like god anledning til å tilby kommunen varer og tjenester som det lokale entreprenører, brøytefirmaer eller lokalavisen selv har.

Tilbudet om å lage en anbefaling på utstyrspakke av teknisk utstyr var signert No Limit Events AS. Ikke av Rune Hagestrand alene, verken som privatperson eller politiker. Det lå ingen som helst forpliktelser i dette tilbudet.  Anbefalingen som ble levert hadde ingen begrensninger på valg av leverandør, her lå alt til rette for en åpen konkurranse om å levere utstyret.
 

Det jeg reagerer mest på med AABs artikkel er følgende ingress, sitat:

"Tidligere politiker i Gjerstad kommune, Rune Hagestrand (H), satt på alle sider av forhandlingsbordet da anbudet for lyd- og lysanlegg til den nye flerbrukshallen ble lyst ut." Sitat slutt.

Dette er så feil som det kan få blitt. Hvilke forhandlinger er det AAB/Marianne Stene sikter til? Jeg har aldri sittet ved noe kommunalt forhandlingsbord som har behandlet eller vedtatt noen sak jeg selv har vært part i, verken før, under eller etter tilbudene kom inn.
Jeg minner AAB på punkt 2.2 i «Vær varsom-plakaten» om avisens plikt til å unngå å føre til spekulasjoner om inhabilitet.
 

Entreprenøren for Torbjørnshall, BRG, var ansvarlig for hele anbudsprosessen og ba mitt firma om et tilbud. Vi fikk ikke opplyst hvor mange andre anbudet var sendt til. Etter at No Limit Events AS etter hvert fikk tilslaget på tilbudet ble varene bestilt og fakturert til BRG,  som igjen har bakt utstyret inn i totalpakken de har levert til Gjerstad kommune. 

Hvordan prosessen internt har foregått i kommunen kan jeg ikke svare for. Det er godt mulig at noe kunne ha vært gjort annerledes, slik ordføreren har kommentert. At det kun ble sendt ut forespørsel om anbudsdeltakelse til to firmaer må BRG svare på. No Limit Events AS fikk aldri vite hvor mange vi konkurrerte mot, men vi la prisene så lavt vi kunne for at kommunen skulle få best mulig valuta for investeringen. Jeg har selv aldri deltatt i møter der tilbudene verken har blitt diskutert eller avgjort. 

 

Den eneste siden jeg har hatt rundt bordet i denne saken er på tilbudssiden. 

 

Rune Hagestrand,
for anledningen med alle hattene på hodet samtidig.

Har du ikke lest saken i AAB finner du den HER (bak en betalingsmur) 

Flere saker

Kommunen oppfordrer alle til å bruke munnbind ved handling på Brokelandsheia. Illustrasjon: Depositphotos.com

Kommunen oppfordrer til bruk av munnbind på Brokelandsheia

Vegårshei overrasker i sexundersøkelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vegårshei blant de mest kinky tettstedene i landet - Gjerstad blant de kjedeligste

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Nye koronaråd i Gjerstad - oppdatert lørdag 23. januar

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Kjell Hans Dalane er tremenning til den kommende energiministeren i USA. Foto: Facebook

Kjell Hans Dalane er tremenning til den nye energiministeren i USA

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle av Covid-19 i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nytt smittetilfelle i Gjerstad

Jennifer Mulhern Granholm (t.h) har slekt fra Gjerstad. Fotomontasje: Torgrim Landsverk

President Biden velger energiminister med gjerstadblod i årene

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde.

Oppdatert korona-info fra kommunen