Baard Kongsjorden. Foto: Facebook
Baard Kongsjorden. Foto: Facebook

Svar til rådmann og ordfører

- Har dere glemt å lese deres egne regler om habilitet?
//Bård Wiig Kongsjorden

Svar til rådmann og ordfører

I Gjerstad kommune skal det ifølge rådmannen og ordføreren være helt greit å skrive en kravspesifikasjon og deretter levere inn anbud på utstyret man har skrevet kravene til. Når den som skriver kravene samtidig sitter i byggekomiteen, formannskapet og kommunestyret og samtidig driver et aksjeselskap som leverer utstyret så mener ledelsen i Gjerstad kommune at det er helt greit? Mener dere virkelig det eller har dere glemt å lese deres egne regler om habilitet?

For ifølge Gjerstad kommunes regler som både gjelder ansatte og folkevalgte heter det:

Folkevalgte og ansatte i kommunen må opptre upartisk, og plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etter § 6 i forvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at ingen i sitt arbeid må involvere seg i saker der utfallet berører økonomiske eller andre interesser til en selv, familie eller andre en har nær personlig tilknytning til. Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser i. Dette kan også gjelde forhold som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.

Siden Rune Hagestrand som har sittet i den politiske ledelsen trodde at habilitetsreglene kun gjaldt ansatte så valgte han å ikke stille spørsmål selv om sin habilitet. Har heller ikke rådmannen og ordføreren lest kommunens habilitetsreglement?

Da er mitt spørsmål var det ingen i ledelsen som satte i tvil Rune Hagestrand sin habilitet i denne saken, verken fra administrasjonen eller politiske ledelse? Hvorfor måtte kommunen betale for å sende folk til Kina for å skrive en kravspesifikasjon? Er det vanlig å legge ut kontrakter også via eksterne firma (BRG) i kommunen på over 1 million uten å bruke åpent anbud og er det vanlig for Gjerstad kommune og betale for en tjeneste med å betale reiseregning til Kina? Vil det i framtida også sendes folk til andre siden av kloden for å skrive kravspesifikasjoner?

Og ville det vært greit at f.eks en entreprenør skrev sine egne kravspesifikasjoner, kommunen betalte en reise til 30000 kr for han og deretter vant han anbudet som han hadde kunnet diktert selv? Hvis dette er vanlig praksis er det ikke rart at tillitten til administrasjon og politiske ledelse blir sterkt redusert. Og når dere heller ikke skriver referat av beslutningene så er det jo ikke mulig å vite hva som eksakt er diskutert og gjort.

Mener virkelig rådmann og ordfører at denne saken er håndtert på en god måte som dere skriver på IGjerstad (Rune egen avis og nettside) og mener dere virkelig at AAB ikke skulle skrive om denne saken? Dette er jo ikke å henge ut en person, men å belyse deres utrolige klønete måte og håndtere saken på. Og hvis dere følger deres egne habilitetsregler, ser dere ikke at det utenfra kan stilles spørsmål i denne saken?

En fri presse som skriver det de finner er utrolig viktig, uten AAB ville ikke vi fått vite at kommunen sender folk til Kina for å skrive kravspesifikasjoner. Så kanskje istedenfor å anklage den frie pressen burde dere kanskje se innover og vurdere selv hvordan saken er håndtert.

Tilslutt er det ingen som betviler at Rune Hagestrand og Knut Magne Valle har kompetanse til å skrive disse kravspesifikasjonene, og det er bra at lokale firma vinner anbud. Det er bare når disse sakene blir kombinert alt lukter råttent.  

 

Bård Wiig Kongsjorden

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!