Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.
Åshild Bruun-Gundersen er helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

- FrP vil forbedre BPA-ordningen

- Personer med nedsatt funksjonsevne får rett og slett ikke den bistanden kommunene er pliktig å gi dem, og som de har krav på.
//Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepr. FrP.

Personer med nedsatt funksjonsevne fortjener å leve fullverdige liv og mulighet til å fungere i samfunnet som alle andre. Skal personer med nedsatt funksjonsevne kunne bidra i lokalsamfunnet, stå i jobb, engasjere seg politisk eller rett og slett kunne ha et sosialt liv er bistand helt nødvendig. Fremskrittspartiet har sikret flertall for en lovfestet rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

 

Det er utfordringer med praktisering av disse nye rettighetene. Det er i dag kommunene som er ansvarlige for behandling og tildeling av BPA, og vi ser at det er mange klager på ordningen til pasient- og brukerombudene. Personer med nedsatt funksjonsevne får rett og slett ikke den bistanden kommunene er pliktig å gi dem, og som de har krav på.

 

Det er dessverre flere kommuner som forsømmer ansvaret sitt, gjennom manglende kunnskap og vilje. Det er blant annet problemer knyttet til at kommunene ikke kjenner forskjellen mellom BPA og ordinær pleieomsorg, eller ikke er gode nok til å informere brukerne om rettighetene deres. Det er langt fra godt nok. Svært mange er med rette oppgitt over manglende kunnskap og rettmessig hjelp i sine respektive kommuner. Nå må kommunene på banen og gjøre jobben sin.

  

Fremskrittspartiet vil i regjering nå gjennomgå regelverket for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, også fremover. For FrP er det viktig at de som har nedsatt funksjonsevne skal kunne leve normale liv. Nå må kommunene påse at ordningen reelt blir brukerstyrt og følger opp de forventingene Stortinget har satt til dem. Det helt avgjørende å sikre god livskvalitet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!