Forfatter: Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre