Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.
Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.

Vil skjerme ruteplan på Sørlandsbanen

Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune behandlet onsdag høringsuttalelsen om Go-Aheads innspill til ny ruteplan.

Utvalget kom frem til et omforent forslag til høringsuttalelse. Denne skal nå behandles i fylkesutvalget 17. mars før endelig vedtak gjøres og høringsuttalelsen sendes Bane Nor.

Samferdselsutvalgets innstilling:
 

 1. Agder fylkeskommune er positive til endringer som gjør toget til et mer konkurransedyktig alternativ til andre transportmidler på strekningene Kristiansand – Oslo og Kristiansand – Stavanger. Nye avganger er svært positivt.
   
 2. Agder fylkeskommune støtter forslaget til stive rutetider med avganger til faste tidspunkt.
   
 3. Agder fylkeskommune ser ikke at endringene på foreslåtte kutt på morgenavgangen fra Kr.sand til Oslo kl. 04.12 vil medføre netto tilvekst av togreisende, da avgangstidspunktet fra Kristiansand er for tidlig for å være et reelt alternativ til fly fra Kjevik til Oslo. Kutt i stoppmønsteret vil samtidig redusere mulighetene for kollektivtransport i distriktene. Eksisterende stoppmønster anbefales derfor opprettholdt.
   
 4. Agder fylkeskommune ser ikke at estimert tidsbesparelse fra Kristiansand til Stavanger på den aktuelle morgenavgangen vil være av så stor betydning at dagens stoppmønster bør endres. Ankomst Stavanger kl 08.05 å være et fornuftig tidspunkt for alle typer passasjerer.
   
 5. For å betjene dagens forretningsmarked på en bedre måte anmodes Go-Ahead om å etablere en egen ekspressrute fra Kristiansand til Oslo, med avreise ca. kl. 06.00 på hverdager, med inntil tre stopp på vei til Oslo. Tilsvarende ekspressrute i retur på ettermiddagen. Dette vil gi flere reisende en reell mulighet til å velge miljøvennlige alternativer.
   
 6. Agder fylkeskommune ber om at et tilbud om  ventende sovevogn i forkant av avgang fra Kristiansand kl. 02.15 vurderes etablert.
   
 7. Agder fylkeskommune legger til grunn at det opprettholdes korrespondanse mellom Sørlandsbanen og Arendalsbanen på alle avganger.
   
 8. Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere velger toget som sitt førstevalg.
   
 9. Agder fylkeskommune minner om at endrede stoppmønstre ikke skal være en hvilepute for investeringer i jernbaneinfrastruktur.

 

Flere saker

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

Lag og foreninger kan søke om moms-kompensasjon

En gjersdøling er dømt til fengselsstraff for vold mot sin kjæreste i 2019. Illustrasjonsbilde

Gjersdøling i 30-årene dømt til 60 dagers fengsel

Campingvogn veltet på E18 ved Østerholtheia

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt) inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA