Hva skjer med Gjerstad skole fremover?
Hva skjer med Gjerstad skole fremover?

Hva skjer med Gjerstad skole?

Gjerstad Menighet inviterer til folkemøte på Gjerstad skole i kveld, torsdag 10.10. kl. 19.00

Temaet for møtet er hva Gjerstad skole kan brukes til i fremtiden. 

Bygdas innbyggere, lag og foreninger inviteres til å møte for å diskutere mulighetene som ligger i bygningsmassen på Gjerstad skole.

Møtestart er kl. 19.00 og det blir enkel bevertning.

Velkommen!
 

 

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!