Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad
Steinar Pedersen er ordførerkandidat for Høyre i Gjerstad

- Høyre vil bidra til en god og verdig alderdom

-  Eldre trenger ikke være ensomme i Gjerstad.
// Steinar Pedersen, ordførerkandidat Gjerstad Høyre

Ifølge statistikken skal det i Gjerstad om 20 år være mer enn dobbelt så mange innbyggere over 80 år enn vi har i dag. Gjerstad Høyre mener derfor at det er på tide å legge en plan for dette allerede nå slik at vi er godt forberedt. Derfor ønsker vi å  bygge inntil 40 nye seniorleiligheter i et fellesskap. Vi tenker ikke tradisjonelle omsorgsboliger, men mindre leiligheter under felles tak og med fellesrom.

 

For at det ikke skal være et behov for store leiligheter ser vi for oss en del fellesløsninger, som f.eks. gjesterom for de som får besøk av overnattingsgjester. Vi trenger også noen rom til fellesaktiviteter. Leilighetene må selvsagt være tilrettelagt slik at beboerne kan bo lengst mulig hjemme, og være utstyrt med det siste av teknologiske hjelpemidler. Alle skal føle seg trygge på å få nødvendig hjelp når det trengs.

 

Vi ser for oss å innføre en lignende modell som for tiden utprøves i nærheten av Bergen, der det legges det opp til en rekke aktivitetstilbud og flere møteplasser. Man kan også samles til felles middag om man ønsker sosialt samvær med andre. Her skal ikke noen behøve å føle seg ensomme og kan i tillegg holde seg i aktivitet.

 

Ny forskning viser at det kun er 10% av demenstilfeller er genetisk belastet. Resten skyldes livsstil og andre ytre påvirkninger. En av de store årsakene til raskere utvikling til demens er ensomhet.
 

Etter nevnte modell i Bergen bidrar de eldre selv etter eget ønske og kapasitet, til å sette i gang aktiviteter og ta del i den daglige driften av senteret. Noen lager turgrupper, starter med bridgekvelder, eller får anledning til å drive frem sin egen grønnsakshage. Gjerstad Høyre vil at også våre innbyggere skal få slike muligheter!

 

Siden vi i Høyre alltid har en plan for hvordan ting skal gjennomføres og finansieres så har vi selvsagt også en plan for dette. Vi skal klare å få dette til uten at det skal belaste den daglige driften av kommunen.

 

Ønsker du at eldre i bygda vår i størst mulig grad skal få en meningsfull, trygg og trivelig alderdom?  Da håper jeg du stemmer Høyre ved årets kommunevalg i Gjerstad!

 

 

Steinar Pedersen

Ordførerkandidat for Gjerstad Høyre

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!