Det foregår for tiden forarbeid for en mulig fusjon av Agder Energi og Glitre Energi. Illustrasjon: Depositphotos.com
Det foregår for tiden forarbeid for en mulig fusjon av Agder Energi og Glitre Energi. Illustrasjon: Depositphotos.com

Vurderer fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

Agderkommunene, som hovedeiere i Agder Energi, vurderer nå å fusjonere selskapet med Glitre Energi for å skape det nest største kraftselskapet i landet.

Politikerne i Gjerstad skal tilkjennegi sitt syn på saken i formannskapet neste uke og senere i kommunestyret.
 

I slutten av januar i år fattet styrene i Agder Energi og Glittre Energi vedtak om å signere en intensjonsavtale om fusjon mellom selskapene.
 

Agderkommunene, som til sammen eier 54,475% av aksjene i Agder Energi skal hver for seg avklare om de slutter seg til intensjonsavtalen som foreligger. Gjerstad kommune eier 0,69% av aksjene i Agder Energi. Største aksjonær i selskapet er Statkraft med sine 45,525%.

Gjerstads aksjer representerer en betydelig verdi
Det er snakk om en riktig stor fusjon også målt i penger. Agder Energi verdsatte i 2019 selskapet til 36,1 milliarder kroner. Gjerstads beskjedne aksjepost på 0,69%  utgjør dermed 249 millioner kroner av totalverdien.

 

Dersom et flertall av kommunene og de øvrige eierne i de to selskapene gir sin tilslutning, iverksettes flere prosesser for verdifastsetting, kvalitetssikring, utarbeidelse av aksjonæravtale og vedtekter, prosess for utarbeidelse av en samordningsavtale mellom det kommunale eierne, m.m. Å gi sin tilslutning til intensjonsavtalen betyr at kommunene i utgangspunktet er positive til fusjonen, men det betyr ikke et endelig ja til fusjon. Den beslutningen skal først fattes når alle avklaringer foreligger, etter planen tidlig høsten 2021. 
 

Kommunedirektør Torill Neset innstiller på følgende vedtak i saken, som først skal behandles i formannskapet 16. mars og endelig i kommunestyret 25. mars:

1. Gjerstad kommune gir sin tilslutning til intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi datert 29. januar 2021.

2. Gjerstad kommune ber Eiermøtets arbeidsutvalg (AU) om å holde seg oppdatert gjennom prosessen og aktivt medvirke til å sikre kommunenes verdier gjennom en ny aksjonæravtale og en ny samordningsavtale mellom de kommunale eierne.

3. Endelig vedtak om fusjon behandles av eierne når endelig fusjonsavtale, ny aksjonæravtale og ny samordningsavtale foreligger høsten 2021.

 

 

Last ned saksdokumentene til saken HER
 

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken