Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.
Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.

Vil skjerme ruteplan på Sørlandsbanen

Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune behandlet onsdag høringsuttalelsen om Go-Aheads innspill til ny ruteplan.

Utvalget kom frem til et omforent forslag til høringsuttalelse. Denne skal nå behandles i fylkesutvalget 17. mars før endelig vedtak gjøres og høringsuttalelsen sendes Bane Nor.

Samferdselsutvalgets innstilling:
 

 1. Agder fylkeskommune er positive til endringer som gjør toget til et mer konkurransedyktig alternativ til andre transportmidler på strekningene Kristiansand – Oslo og Kristiansand – Stavanger. Nye avganger er svært positivt.
   
 2. Agder fylkeskommune støtter forslaget til stive rutetider med avganger til faste tidspunkt.
   
 3. Agder fylkeskommune ser ikke at endringene på foreslåtte kutt på morgenavgangen fra Kr.sand til Oslo kl. 04.12 vil medføre netto tilvekst av togreisende, da avgangstidspunktet fra Kristiansand er for tidlig for å være et reelt alternativ til fly fra Kjevik til Oslo. Kutt i stoppmønsteret vil samtidig redusere mulighetene for kollektivtransport i distriktene. Eksisterende stoppmønster anbefales derfor opprettholdt.
   
 4. Agder fylkeskommune ser ikke at estimert tidsbesparelse fra Kristiansand til Stavanger på den aktuelle morgenavgangen vil være av så stor betydning at dagens stoppmønster bør endres. Ankomst Stavanger kl 08.05 å være et fornuftig tidspunkt for alle typer passasjerer.
   
 5. For å betjene dagens forretningsmarked på en bedre måte anmodes Go-Ahead om å etablere en egen ekspressrute fra Kristiansand til Oslo, med avreise ca. kl. 06.00 på hverdager, med inntil tre stopp på vei til Oslo. Tilsvarende ekspressrute i retur på ettermiddagen. Dette vil gi flere reisende en reell mulighet til å velge miljøvennlige alternativer.
   
 6. Agder fylkeskommune ber om at et tilbud om  ventende sovevogn i forkant av avgang fra Kristiansand kl. 02.15 vurderes etablert.
   
 7. Agder fylkeskommune legger til grunn at det opprettholdes korrespondanse mellom Sørlandsbanen og Arendalsbanen på alle avganger.
   
 8. Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere velger toget som sitt førstevalg.
   
 9. Agder fylkeskommune minner om at endrede stoppmønstre ikke skal være en hvilepute for investeringer i jernbaneinfrastruktur.

 

Flere saker

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia

Tidligere ordfører på Vegårshei, Maya Twedt Berli, ønsker ny runde om kommunesammenslåing i østregionen.

Ønsker ny debatt om kommunestruktur i Østre Agder

Olaf Moen og Lars Løkketangen spiller i Melåslia 23. juli.

Inviterer til intimkonsert på Husmannsplassen i Melåslia

Nå åpnes det snart for utsendelse av brev og pakker hos Circle K Brokelandsheia. Arkivfoto

Circle K Brokelandsheia inngår avtale med HeltHjem.no

Kommunedirektøren, næringssjefen og ordføreren i Gjerstad. Foto: Gjerstad kommune.

Nå kan koronarammede bedrifter i Gjerstad søke støtte fra kommunen

Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune