Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.
Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune vil beholde dagens stoppmønster på Sørlandsbanen. Illustrasjonsfoto.

Vil skjerme ruteplan på Sørlandsbanen

Samferdselsutvalget i Agder fylkeskommune behandlet onsdag høringsuttalelsen om Go-Aheads innspill til ny ruteplan.

Utvalget kom frem til et omforent forslag til høringsuttalelse. Denne skal nå behandles i fylkesutvalget 17. mars før endelig vedtak gjøres og høringsuttalelsen sendes Bane Nor.

Samferdselsutvalgets innstilling:
 

 1. Agder fylkeskommune er positive til endringer som gjør toget til et mer konkurransedyktig alternativ til andre transportmidler på strekningene Kristiansand – Oslo og Kristiansand – Stavanger. Nye avganger er svært positivt.
   
 2. Agder fylkeskommune støtter forslaget til stive rutetider med avganger til faste tidspunkt.
   
 3. Agder fylkeskommune ser ikke at endringene på foreslåtte kutt på morgenavgangen fra Kr.sand til Oslo kl. 04.12 vil medføre netto tilvekst av togreisende, da avgangstidspunktet fra Kristiansand er for tidlig for å være et reelt alternativ til fly fra Kjevik til Oslo. Kutt i stoppmønsteret vil samtidig redusere mulighetene for kollektivtransport i distriktene. Eksisterende stoppmønster anbefales derfor opprettholdt.
   
 4. Agder fylkeskommune ser ikke at estimert tidsbesparelse fra Kristiansand til Stavanger på den aktuelle morgenavgangen vil være av så stor betydning at dagens stoppmønster bør endres. Ankomst Stavanger kl 08.05 å være et fornuftig tidspunkt for alle typer passasjerer.
   
 5. For å betjene dagens forretningsmarked på en bedre måte anmodes Go-Ahead om å etablere en egen ekspressrute fra Kristiansand til Oslo, med avreise ca. kl. 06.00 på hverdager, med inntil tre stopp på vei til Oslo. Tilsvarende ekspressrute i retur på ettermiddagen. Dette vil gi flere reisende en reell mulighet til å velge miljøvennlige alternativer.
   
 6. Agder fylkeskommune ber om at et tilbud om  ventende sovevogn i forkant av avgang fra Kristiansand kl. 02.15 vurderes etablert.
   
 7. Agder fylkeskommune legger til grunn at det opprettholdes korrespondanse mellom Sørlandsbanen og Arendalsbanen på alle avganger.
   
 8. Agder fylkeskommune påpeker at en god og stabil digital infrastruktur langs hele reiseruten er avgjørende for at flere velger toget som sitt førstevalg.
   
 9. Agder fylkeskommune minner om at endrede stoppmønstre ikke skal være en hvilepute for investeringer i jernbaneinfrastruktur.

 

Flere saker

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Nytt skilt oppført ved Byttingsmyr

Gjerstad Products er på vei inn i det amerikanske markedet

Kjetilson Moe satser på det amerikanske markedet

NAV tilbyr forskudd på dagpenger

En person i Gjerstad er smittet av Covid19-viruset

Til foresatte på 9. og 10. trinn

Ordfører Inger Løite

Statusrapport fra kommunen om virus-situasjonen

Daglig leder av Lyngrillen Café, Sveinung Haugstøyl. Arkivfoto.

- Vi har tilpasset oss virussituasjonen

Bankplassen Kaffe og Skroll tilbyr mat som kundene kan ta med seg hjem

Take away-meny hos Bankplassen Kaffe og Skroll