Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune. Foto: Agder fylkeskommune / J. Buchard
Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune. Foto: Agder fylkeskommune / J. Buchard

- Vi vet hva vi har, og vil ikke miste det!

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet er svært bekymret for kulturlivet i Agder i kjølvannet av koronapandemien.

Vi vil spesielt påpeke at kompensasjonsordningene for kulturlivet ikke ser ut til å treffe flere av de viktige og godt innarbeidede festivalene i vårt fylke. Derfor ber vi kulturministeren utvide ordningen, slik at den kan treffe bedre, ved blant annet å belønne de som tenker alternativt og sikre kompetanse og kontinuitet.

 

Festivaler melder at det var avgjørende for dem at det tidlig ble gitt et signal om at støtten kunne beholdes dersom man kom opp med et alternativt program. Risør kammermusikkfest er en av festivalene som heldigvis gjennomføres også i 2020 – om enn i et nytt og nedskalert format. Det er utvist stor kreativitet fra mange arrangører for å finne alternative måter å tilby «festival» på. Det er vi glade for. Dette bør belønnes. Fremtiden er fortsatt usikker, og bransjen trenger mer forutsigbarhet og treffsikre ordninger. Det gjelder ikke bare selve festivalen eller den enkelte kunstner - problemene angår heile verdikjeden. Kulturminister Abid Raja sin nylige offentliggjøring av ytterligere 650 mill kr til kompensasjonsordning for kulturlivet er blant annet rettet mot kunstnere. Det er positivt og viser at kulturministeren vår lytter til innspill som er kommet, men festival- og kultur-Norge består av en lang rekke fagfolk utover de rent kunstneriske.

 

Vi ønsker å sende et kraftfullt signal om at norske konsertarrangører besitter en kompetanse vi ikke har råd å miste. Festival-Norge er hardt rammet og det får store konsekvenser for alle som har en stor del av årets inntekter i sommermånedene. Villvinfestivalen, Canal Street, Nordsjøfestivalen, Fjellpark festivalen i Flekkefjord, Musikkfestivalen Heimover i Åmli, Ibsen- og Hamsun-dagene i Grimstad, Kaperdagene i Farsund, Skalldyrfestivalen, Ravnedans, PUNKT, Palmesus i Kristiansand, Hunsfest i Vennesla, Mandaljazz, Arendalsuka, Risør Trebåtfestival, Eikerapen Rootsfestival – for bare å nevne noen - er av svært stor betydning både for livskvaliteten til innbyggerne våre, for tilreisende, for det lokale næringslivet og frivillige lag og foreninger.  Ikke minst er de meget sentrale i vår identitetsbygging, både for kommunene og fylket!

 

Bransjen selv har beregnet at inntektstapet er langt større enn de 650 mill kr. som til nå er bevilget. Tallet som nevnes er 3 milliarder. Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene. Festivalene og kunstnerne som «leverer» tjenestene er viktige for landsdelen vår. Det de leverer er vår merkevare, et viktig kvalitetsstempel. I det lange løp er det viktig å sikre livskraftige organisasjoner og det er viktig å sikre mangfoldet. De fleste kunstnere har varierende inntekter og det har betydd at kompensasjonsordningene er mindre treffsikre enn for andre bransjer. Kulturen er i en særstilling all den tid det både er kunst og næringsliv.

 

Det er viktig at kompensasjonsordningen treffer enda bedre, for å sikre festivalene og ikke minst at de kan beholde sin opparbeidede spisskompetanse og verdifulle, bredt oppbygde nettverk innenfor ulike kultur- og fagområder. Den kompetansen som kulturlivet besitter må ikke undervurderes: alt fra logistikk, sceneteknisk, kunstnerisk, ledelse og merkantilt. Ofte er det mennesker med spisskompetanse og med unike kombinasjoner av kompetanser. Pause i eller opphør av, en festival eller en sesong, kan føre til at denne kompetansen forsvinner for godt. Et eksempel er oppbudet av «Bary» (Norges største lyd, lys og bilde-utleie firma). Konkursen ansees som et stort tap for bransjen og faren for tap av sceneteknisk kompetanse er stor. Bary skriver på sin hjemmeside at kompensasjonsordningen ikke traff godt nok: «Vår bransje ble truffet først, (…) statlige støtte- og kompensasjonsordninger endres og forbedres, men for oss ble det dessverre for lite og for sent.»

 

Når det gjelder statlige kompensasjonsordninger framover, bør disse overføres til fylkeskommunene. Agder fylkeskommune som regional aktør, har god kjennskap til og mulighet for tett dialog med feltet. I gjenoppbygging av kunst- og kulturfeltet vil vi ha større mulighet til å treffe riktig i forhold til de enkelte behov og problemstillinger som nå vil komme til syne.

 

Dagens ordning treffer fortsatt ikke godt nok!

 

 

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune:

Steinar Bergstøl Andersen, leder (Fremskrittspartiet)
Sally Vennesland, (Høyre)
Maiken Messel, (Høyre)
Even Tronstad Sagebakken, (Arbeiderpartiet)
Line Kysnes Vennesland, (Arbeiderpartiet)
Tore Askildsen, (Kristelig Folkeparti)
Kristin Ljosland, (Senterpartiet)
Arild Buli, (Demokratene)
Knut Henning Thygesen, (Rødt)
 

Flere saker

Jennifer Mulhern Granholm (t.h) har slekt fra Gjerstad. Fotomontasje: Torgrim Landsverk

President Biden velger energiminister med gjerstadblod i årene

Ordfører Inger Løite. Arkivbilde.

Oppdatert korona-info fra kommunen

Her kommer det snart en ny forretning i 1. etasje.

Nå får dette bygget nye eiere

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad