Kai Ove Sandåker er listekandidat for Gjerstad SP.
Kai Ove Sandåker er listekandidat for Gjerstad SP.

- Vi må skape tilflytting og bolyst

- Nedskjæringene må komme på mellomledernivå.
// Kai Ove Sandåker, listekandidat Gjerstad SP

Gjerstad kommunes slagord «Best når det gjelder» er en stor utfordring til lokalpolitikerne og administrasjonen som både forplikter og forventer at kommunen skal levere gode tjenester til innbyggerne i bygda. Som de fleste vet har vi som kommune store utfordringer både når det gjelder levekår og kommunale utgifter. Her er løsningen ingen kvikk fiks, men et langsiktig og planmessig arbeid som må gjøres. Hovedjobben for de som skal styre kommunen gjennom de neste fire år, blir å sørge for ett godt samarbeid med administrasjonen, de ansatte og organisasjonene for å levere gode kommunale tjenester i alle sektorer. 

 

Tilflytting og bolyst
Kommunen vår har etter min mening store mulighet for tilflytting og bolyst. Der må settes inn større trykk på markedsføring med fokus på vekst og utvikling i årene fremover. Som kommune har vi mange gode kvaliteter å tilby. Det være seg attraktive nærings og boligtomter, godt utbygd SFO og gode barnehager, trygg og god eldreomsorg, store og fine rekreasjonsområder hele året, mange frivillige lag og forretninger innen både kultur og idrett og sist men ikke minst en ny 1 til 9 skole med idretts- og flerbrukshall. Dette er gode kvaliteter som kommunen og politikerne positivt må framsnakke. Utfordringen blir derfor å kommunisere og markedsføre bygda slik at vi kan få vekst og utvikling i åra fremover.

 

Styrking av kommuneøkonomien / reduksjon av stillinger
For å styrke kommune økonomien fremover kommer en ikke utenom reduksjon av stillinger i administrasjonen. Etter min mening er det på mellomledernivå at nedskjæringene må komme. Det ikke lenger er noe å hente blant «fotfolket» på gulvet, som ikke kan springe fortere. Spesielt de ansatte i PLO gjør en fantastisk jobb. Til opplysning er nå kommunens lønnsutgifter inkl. interkommunalt samarbeid på 78% av kommunens total inntekter på 280 millioner. 

 

Nedbemanning og reduksjon av stillinger er ikke ett lettvint grep som en tar i bruk, men for å balansere utgifter mot inntekter er nedbemanning dessverre et virkemiddel som kan brukes. En hver kommune må evne å omstille seg om nødvendig.

 

I en liten kommune som Gjerstad er det kort vei til der beslutningene blir tatt. Dette er etter min mening en stor styrke, da omstillingsprosesser kan skje raskt om nødvendig. Når det gjelde reduksjoner av stillinger er det en omfattende prosess i en kommune. En måte å gjøre det på ved naturlig naturlig avgang som ofte blir brukt. I ett godt og positivt samarbeid med de ansatte, administrasjonen og organisasjonene mener jeg en slik prosess la seg gjennomføre på en god måte. 

 

Dyktig kommuneadministrasjon
Avslutningsvis vil jeg si at vi har en dyktig kommuneadministrasjon i Gjerstad, med mange flinke medarbeidere som gjør en god jobb. I et fortsatt konstruktivt og positivt samarbeid mellom politikere, administrasjonen og de forskjellige organisasjonene, har jeg god tro på at Gjerstad kommune vil kunne levere gode tjenestetilbud og være en kommune som har en positiv fremtidig foran seg.

 

Kai Ove Sandåker
Listekandidat  Gjerstad SP

Flere saker

"Struguras" fra Moldova underholder i forbindelse med 15-årsjubileet.

Norge-Moldova er 15 år - feirer med jubileumskveld på Abel skole

Kommunestyret i Åmli debuterte torsdag med direkteoverføring av sitt kommunestyremøte.

Look to Åmli!

Grethe Dalens bedrift Gjerstadbakeren er med i konkurransen om å bli "Årets Bakeri 2020". Foto: Facebook.

Gjerstadbakeren nominert til Årets Bakeri

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Snømengden i helgen er noe nedgradert

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud