Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com
Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Slik svarte kommunen på spørsmål om utfordringer ved legekontoret

Kommunedirektør i Gjerstad kommune, Torill Neset svarte torsdag kveld på innbyggerspørsmålet om kapasitetsutfordringer ved legekontoret på Brokelandsheia.

Her er hennes svar:
 

- Det er korrekt at ventetiden på legetime på Gjerstad legekontor for tiden er ca 20 virkedager. Om det er noe som ikke kan vente så lenge, er det legene som vurderer når pasienten kan få time. Ellers har legene timer for øyeblikkelig hjelp nærmest daglig.

På Gjerstad legekontor er det tre fastleger, disse har til sammen 2294 pasienter på sine lister, med en gjennomsnittlig listelengde på 765 pasienter. Det tilsvarer omtrent den gjennomsnittlige listelengden for kommuner under 5000 innbyggere iflg KS. I tillegg til fastlegelistene sine har de tre fastlegene følgende andre kommunale oppgaver: Tormod Akeren er som kjent kommuneoverlege i 30% stilling, og de to andre fastlegene er henholdsvis helsestasjonslege og tilsynslege på sykehjem/institusjon. Legene deltar også i vaktordningen til den interkommunale legevakten.

 

Det er en ganske høy andel, ca 25% av listepasientene hos legene i Gjerstad som er innbyggere i andre kommuner, de aller fleste av disse i Risør.

 

Det er en stor utfordring at fastlegene og kommunene stadig har fått flere oppgaver, dette gjelder over hele landet og er ikke noe unikt for Gjerstad. Fastlegene sier selv at det som har bidratt mest til økt arbeidsbelastning er kravet til dokumentasjon og administrative oppgaver overført fra spesialisthelsetjenesten. Dette bruker legene tid på, som de tidligere kunne bruke til pasientbehandling.

Gjerstad har en legetjeneste som er preget av stabilitet og høy kompetanse, alle tre leger er nå spesialister i allmennmedisin. Men det er selvfølgelig beklagelig at det er såpass lang ventetid for legetime.

Det er grunn til å se på om vi kan finne løsninger som kan forbedre situasjonen, og dette må i så fall gjøres i god dialog og samarbeid med de fastlegene vi allerede har, for å være sikker på at eventuelle tiltak vil være de mest målrettede. Så er det jo som alltid et spørsmål om politisk prioritering, avslutter kommunedirektør Neset.

Ordførerens kommentar til saken:

- Jeg er opptatt av at Gjerstads innbyggere skal ha trygghet for at de får hjelp når de trenger det, den tryggheten mener jeg vi har i dag, sier ordfører Inger Løite i møtet torsdag kveld.

Jeg har full forståelse for at 4- ukers ventetid på en legetime kan virke lenge men er det akutt så kommer man jo inn. Samtidig er jeg glad for at vi har stabile leger med høy kompetanse. Rekruttering av dyktige leger er en utfordring selv i langt større kommuner enn Gjerstad. Likevel kan det, som kommunedirektøren sier, være grunn til å se på løsninger som kan forbedre situasjonen i forhold til ventetid.

Om svaret på mindre ventetid er å ansette en lege til er jo usikkert. Det er selvsagt også et økonomisk spørsmål. Vil ansettelse av en lege til garantere kortere ventetid kan det kanskje være en god investering. Men vi må huske på at det kanskje kan koste oss mer enn bare en legestilling. Jeg tror ikke det er kapasitet nok på legekontoret pr i dag til å klare å håndtere oppgavene som følger med en ekstra lege og flere pasienter.
 

Jeg synes kommunedirektøren skal sette i gang en kartlegging og dialogen med legene for å se om der er noe å hente på effektiviteten i driften i dag. Er ventetid på 4 uker det som er «normalen» eller er det spesielle grunner til at den er så høy nå?
Når kommunestyret får en tilbakemelding på fakta og eventuelle tiltak som kan gjøres må vi ta en ny vurdering og eventuelt se på om en legestilling til vil bedre situasjonen og om dette er noe vi vil prioritere i budsjettet kommende år, avsluttet ordfører Løite.

 

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken