Kartskisse: Samferdselsdepartementet.
Kartskisse: Samferdselsdepartementet.

- Skal toget fortsatt være et realistisk alternativ mellom Oslo og Stavanger?

- Vi forventer at Stortinget følger opp tidligere vedtak og prioriterer planleggingen av Grenlandsbanen innenfor den første halvdelen av neste planperiode, altså senest 2028.
 

Hvis svaret på spørsmålet er JA, er det ved kommende rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) dette må synliggjøres. Planleggingen av sammenkoblingen mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må igangsettes. En utsettelse eller i verste fall kansellering av hele prosjektet vil i praksis føre til at Sørlandsbanen ikke vil være konkurransedyktig, verken for person- eller godstrafikk.

 

I regi av de tre fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland har Jernbaneforum Sør helt siden 1992 kjempet sammen for «Genistreken» Grenlandsbanen mellom Porsgrunn og Brokelandsheia i Gjerstad. Å utvikle nye jernbaneprosjekter tar tid. Altfor lang tid. 30 år senere er status at Grenlandsbanen har kommet med i dagens NTP med 1,5 milliarder i planleggingsmidler fra 2024. Nå kan vi ikke vente lengre. Det er på høy tid å gjøre gode intensjoner om til handling!

 

Jernbaneforum Sør er opptatt av et helhetlig og sammenhengende togtilbud på strekningen Stavanger – Oslo slik at landsdelen kan utvikles i retning av et lavutslippssamfunn og knytte sammen regionene våre  til  felles bo- og arbeidsområder. Dette vil ha avgjørende betydning for at flere velger tog som sitt foretrukne kollektivtilbud og reisende kan i større grad enn tidligere arbeidspendle i begge retninger over lengre distanser enn før.

 

Det er produsert en rekke rapporter som viser at den 60km lange Grenlandsbanen vil få store positive ringvirkninger for hele landsdelen. En time kortere reisetid for alle reisende i Agder og Rogaland til og fra Oslo vil få flere til å velg tog fremfor fly og andre transportformer. Grenlandsbanen vil medføre raskere og høyrere frekvens for både person- og godstrafikk. Færre lastebiler på veiene og mer gods på tog vil gi en enorm miljøgevinst.

 

Mellom Oslo og Stavanger er det i dag mulig å stoppe  på 30 steder. Et variert  togtilbud kan utvikles med lokal-,  Inter City- og  høyhastighetstog. Ingen  banestrekning  i Norge representerer et større potensial for utvidet  arbeidsmarked  og  regionutvikling. 

 

Sammenkoblingen er av stor betydning for en fremtidsrettet Sørlandsbane. Alle tog må ikke til Oslo. Lokaltog   langs   hele   strekningen   kan   mate   de   største   stasjonene som   tilbyr ekspressruter til endepunktene.  For mange i  distriktene er tog det eneste aktuelle  kollektivtilbudet for  jobb- og studiereiser.

 

Regjeringen har de siste årene prioritert å bygge riksvei gjennom vår landsdel. Om få år vil vi kunne kjøre på firefelts motorvei mellom Oslo og Stavanger. Utviklingen på jernbane har derimot ikke blitt prioritert i samme grad. Skal Norge oppnå sine ambisiøse klimamål må det legges til rette for at det er realistisk å klare disse målene.

 

Raske og trafikksikre veier er vel og bra, men ingen annen transportform slår toget når mange mennesker skal forflytte seg samtidig. Ingen annen transportform gjør det like praktisk og komfortabelt å jobbe underveis fra hjem til arbeidsplass/studiested.

 

Vi forventer at Stortinget følger opp tidligere vedtak og prioriterer planleggingen av Grenlandsbanen innenfor den første halvdelen av neste planperiode, altså senest 2028.  I motsatt fall vil jernbanen tape kampen mot mindre klimavennlige transportformer.

 

Etter vår oppfatning er det nå eller aldri.

 

Marianne Chesak (A), fylkesordfører i Rogaland
Terje Riis Johansen (Sp), fylkesordfører i Vestfold og Telemark
Arne Thomassen (H), fylkesordfører i Agder
Rune Hagestrand (H), leder Jernbaneforum Sør

Flere saker

Illustrasjon: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein Gjerstubar

Denne helgen kan du få kjøpt verdens mest eksklusive kjøtt på Brokelandsheia - på tilbud til KUN 2900,- pr. kilo...

Eurospar frister med verdens mest eksklusive biffkjøtt denne helgen

Gjerstad har til nå fått tildelt 190 doser koronavaksine. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

139 personer i Gjerstad har fått sin første vaksinedose

Ågot Johanne Aasbø. Foto: Facebook

Ågot Johanne Aasbø ville bli slaktebilsjåfør som 4-åring. Hør hvordan det gikk på P1

Ordfører Inger Løite

Covid 19 og munnbind eller ikke munnbind

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Skyteprøven for storviltjegere gjennomføres som normalt i 2021

Illustrasjon: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein Gjerstubar

Kommunen anbefaler alle å laste ned Smittestopp-appen. Foto: FHI

Gjerstad kommune oppfordrer alle til å laste ned Smittestopp-appen