Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 49 og 50

Uke 49 er allerede godt i gang og jeg skriver litt om det som har vært og det som kommer.

Uke 49

E-18 Interkommunalt samarbeid
Tirsdag var  det møte i det interkommunale samarbeidet om utbyggingen av nye E-18. Det har vært utrolig nyttig å samarbeide med de andre kommunene om dette prosjektet og styret har bestemt at vi ønsker å videreføre det samarbeidet i den fasen vi nå går inn i. Vi må nå så raskt som mulig komme i gang med reguleringsarbeidet i alle kommunene. Vi kommer heller ikke utenom bomfinansiering og dette er en stor sak alle må bli enige i. – Hvor en bomstasjon fysisk skal plasseres i vårt distrikt, må behandles og vedtas i de respektive kommunestyrene.

Veien gjennom Gjerstad er den siste strekningen som vil bli bygd ut. Det skaper som kjent utfordringer fordi et ganske stort område på Brokelandsheia vil bli båndlagt i noen år framover.
Jeg er derfor glad for at Nye Veier har møtt oss med forståelse og vil se på muligheter til å smale inn korridoren slik at vi fortsatt kan drive næringsutvikling på Brokelandsheia i årene før veien kommer.

 

Bedriftsbesøk
I dag har næringssjefen og jeg vært på bedriftsbesøk hos Frk. Melie. Vi er heldige som har noen som tør satse på butikker på Brokelandsheia. Jeg vil minne dere alle på hvor viktig det er at vi bruker det lokale tilbudet. Mange klesbutikker merker den store endringen i våre handlevaner. Mye blir kjøpt på nett og mange oppsøker store kjøpesenter når de skal handle. Men vi kan faktisk få veldig mye av det lokalt. Så min oppfordring til dere alle er å prøve Gjerstad først!
 

Etikkmøte
KS (kommunenes organisasjon) har et eget etikkutvalg og torsdag har de invitert ordførere og rådmenn i Agder til et møte rundt temaet. Der skal vi få høre mer om hva som er etikkutvalgets oppgaver og hvordan de kan bidra i etikkarbeidet i kommunene. Det skal blant annet handle mye om hvordan vi best kan håndtere utfordringene  med sosiale medier. De er kommet for å bli og det gir en unik mulighet for dialog mellom folkevalgte og innbyggere. Samtidig har det blitt en arena for å spre hatefulle ytringer, trusler og falske nyheter. Da kan det også bli en trussel for demokratiet. Hvordan håndtere dette, og hva kan gjøres for å hindre det?

 

Uke 50

Generalforsamling Abelsenteret.

Tirsdag er det generalforsamling i Abelsenteret. Styret i stiftelsen Abelsenteret jobber for fortsatt aktiv drift og har spesielt fokus på Abelseminaret og samarbeid med skolene i Gjerstad og Risør. Dette er av stor verdi for for å stimulere til økt fokus og interesse for realfag. De har også andre faste aktiviteter bl.a. temakvelder som er åpne for alle. Det er også en del besøkende som ønsker å se utstillingen, spesielt på sommeren og under Brokelandsheiadagene.

Kommunestyre
Torsdag 12. er det kommunestyremøte der neste års budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene skal vedtas. Og tradisjonen tro, etter møtet samles kommunestyret og inviterte gjester til en hyggelig juleavslutning i andre etasje på Almuestaua. Husk at dere kan følge kommunestyret direkte via Web-tv på nett.

 

Styremøte i Østre Agder regionråd
Fredag er det styremøte i regionrådet, denne gangen i Gjerstad. Saksliste for møte er i skrivende stund ikke kommet.

Julebord 
Fredag kveld er det julebord for alle ansatte i Gjerstad kommune. Det er alltid hyggelig og jeg håper mange ansatte har lyst og mulighet til å være med. Det er en liten og vel fortjent  påskjønnelse til våre dyktige ansatte.

 

Ha en fortsatt fin uke og en riktig god helg!

 

Inger

 

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia