Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ordførerens uke 2

Et nytt år med nye muligheter er i gang, møteaktiviteten tar seg opp og den første hele uka etter nyttår har et ganske variert program.

 

E-18
I dag, mandag, hadde vi møte med Nye Veier og Statens Vegvesen angående videre arbeid med veiplaner og de utfordringene Gjerstad har med båndleggingssonen på Brokelandsheia fram til reguleringsplanen er ferdig. I avtalen vi har gjort med Nye Veier står det : « i områder hvor det er press på arealer skal det innen et år etter at kommunedelplanen er vedtatt, gjennomføres et overordnet, planfaglig arbeid med sikte på å redusere bredden på båndleggingssonen.» Vi diskuterte i dag hvordan vi kan håndtere dette og laget oss en framdriftsplan for arbeidet.

 

Ny politistasjon
Tirsdag er ordførere og rådmenn invitert på offisiell åpning av den nye politistasjonen i Holt lensmannsdistrikt, på Østebø i Risør.  Holt lensmannsdistrikt dekker Risør, Tvedestrand, Vegårshei. Åmli og Gjerstad.

Gjerstad har som kjent ikke lenger et lensmannskontor og personlig tror jeg heller ikke det er det viktigste da de færreste av oss har behov for å gå dit. Men vi må ha et synlig politi og et politi som er der når folk trenger dem. Trygge lokalsamfunn forutsetter godt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom politiet, kommunene. Vi har fått vår egen Politikontakt og hun vil ha en nøkkelrolle i dette samarbeidet. En viktig del av arbeidet til en politikontakt er å skaffe god lokalkunnskap og innsikt i utfordringer i den kommunen de skal jobbe med og ikke minst den viktige oppgaven med å forebygge, rus og kriminalitet med barn og unge. Det vet jeg det blir jobbet godt med i Gjerstad, fra flere enheter, i samarbeid med politiet.

 

Interkommunalt samarbeid nye E-18
Onsdag er det nytt møte i det interkommunale styret for nye E-18. Vi fortsetter samarbeidet fordi vi tror det også er viktig i arbeidet med reguleringsplanene i de respektive kommunene. Økonomi/ finansiering blir også et tema framover og ikke minst bompengefinansieringen.

 

Besøk fra Agder fylkeskommune
Fra 1.1. 2020 er vi en del av nye Agder fylke. På torsdag får vi besøk av ny fylkesordfører, varaordfører og opposisjonsleder. De har en besøksrunde for å gjøre seg kjent i alle kommunene i Agder. Det er veldig positivt. Det er ekstra viktig for oss som randkommune lengst øst å ha god kontakt og dialog inn i det nye storfylket.

Vi vil snakke med dem om både utfordringer og muligheter i Gjerstad.

 

Jeg ønsker alle en fin uke!

 

Inger

Flere saker

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

- Stoppmønsteret på Sørlandsbanen må bevares

Hannah Lunden og ordfører Inger Løite var med på diskusjonen sammen med helseminister Bent Høie i kveldens utgave av "Debatten". Skjermdump: NRK

BPA-ordningen praktiseres ulikt over hele landet

Hannah og Harald Lunden fra tidligere innslag i «God Morgen Norge» Skjermdump: TV2

Hannah i «Debatten» på NRK i kveld

Slukket branntilløp i Gjerstad

Hallvard Flatland kommer til Brokelandsheiadagene søndag 30. august.

Casino Show med Hallvard Flatland på Brokelandsheia