Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

- Det er vårt ansvar å legge til rette for at det skal kunne skje fremover også, og for å få til det er vi helt nødt til å gjøre noen forandringer. 

// Inger Løite, ordfører i Gjerstad kommune.

Omorganiseringen som skal skje i Gjerstad kommune har skapt sterke reaksjoner slik jeg tolker diverse innlegg i ulike sosiale medier.

Det er bra at folk engasjerer seg og det gjør meg varm om hjertet at så mange sambygdinger engasjerer seg så sterkt for «de svakeste «i bygda. Likevel blir jeg oppriktig lei meg hvis de samme menneskene har en oppfatning om at vi politikere (og rådmannen) ikke bryr oss om de svakeste.

 

Innledningsvis er det viktig for meg å presisere at ansatte i alle kommunens enheter gjør en fantastisk jobb hver dag, og leverer tjenester av god kvalitet til brukere i alle livssituasjoner.

 

Det er vårt ansvar å legge til rette for at det skal kunne skje fremover også, og for å få til det er vi helt nødt til å gjøre noen forandringer. Vi må legge om driften til å bli mer kostnadseffektiv enn i dag, vi må sørge for å få mest mulig nytteverdi for hver krone som brukes av offentlige midler. Dette har vi som er politikere tatt innover oss og gjorde i desembermøte i 2018 et vedtak der vi ba rådmannen se på driften av hele organisasjonen for å finne ut hvor det kunne være et innsparingspotensial.

 

Nå foreligger et forslag fra rådmannen som vi skal behandle i kommunestyret førstkommende torsdag. Rådmannens forslag er for øvrig drøftet med ad.hoc utvalget som ble nedsatt av kommunestyret og har bestått av representanter både fra posisjon- og opposisjon.Et av forslagene er å bygge en ny enhet som skal bestå av de tjenesteområdene Familiehuset og Plei- og omsorg utfører i dag. Det er viktig å presisere, vi legger ikke ned tjenester men vi bygger opp noe nytt.

Det er heller ikke noe nytt at vi forsøker å samle enhetene innenfor samme område, det har vi som kjent tidligere gjort både med barnehage og skole. Og jeg vil jobbe for at vi på sikt får en oppvekstenhet der alt som har med barns oppvekst kan samles. Det er viktig å samle kompetansen framfor å splitte den og på den måten får vi mindre kostnader i administrasjon da vi reduserer lederstillinger.

 

Jeg skjønner at de må virke skremmende på brukere av Familiehuset når det blir framstilt som om vi skal legge ned tjenestene og at de ikke lenger skal få den hjelpen de har fått hittil.Det er selvsagt ikke riktig!  Fagfolkene skal fortsatt jobbe med sitt fag til de brukerne som trenger tjenestene, men vi vil redusere i ressurser kommunen bruker på ledelse og administrasjon. Tjenestene til brukerne som leveres i dag skal fortsatt leveres, men ansatte vil tilhøre en annen enhet. Et hus eller en organisasjon skaper ikke gode tjenester i seg selv. Fagpersonene skal fortsatt levere gode tjenester, i en ny organisasjon som vi skal bygge opp.

 

Jeg tviler ikke på ansattes (og tidligere ansattes) ekte engasjement for «sine» brukere, men da bør de også tenke på hva de nå utsetter de samme brukerne for, da de etter min mening sprer usikkerhet og frykt i stedet for å forsikre dem om at de fortsatt skal få god hjelp og støtte fra Gjerstad kommune.

 

 

Inger Løite

Ordfører

 

Flere saker

Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

Her er info om årets Gjerstadmarsj.

Bli med på Gjerstadmarsjen på søndag!

Inger Løite fortsetter som ordfører i Gjerstad med støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Disse tre skal styre Gjerstad de neste fire årene

Torhild og Steinar Aasbø ble tildelt kommunens kulturpris for 2018. Hvem bør få den i år?

Hvem fortjener å få Gjerstad kommunes kulturpris i år?

Inger Hommefoss blir Arbeiderpartiets 1. vararepresentant til kommunestyret i Gjerstad.

Disse var nærmest en plass i kommunestyret i Gjerstad

Kai Ove Sandåker er klar for en ny runde i kommunestyret i Gjerstad.

Disse kom inn i kommunestyret i Gjerstad

Fylkesordførerkandidat Arne Thomassen (H) kan være godt fornøyd med oppslutningen fra velgerne i Gjerstad.

Høyre størst i Gjerstad i fylkestingsvalget

Dette kommunestyret blir nå erstattet av 17 nye representanter. Hvem det blir, avklares tirsdag.

Nå starter kampen om posisjonene i kommunestyret i Gjerstad