Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

- Omorganisering og endringer i Familiehuset i Gjerstad

- Det er vårt ansvar å legge til rette for at det skal kunne skje fremover også, og for å få til det er vi helt nødt til å gjøre noen forandringer. 

// Inger Løite, ordfører i Gjerstad kommune.

Omorganiseringen som skal skje i Gjerstad kommune har skapt sterke reaksjoner slik jeg tolker diverse innlegg i ulike sosiale medier.

Det er bra at folk engasjerer seg og det gjør meg varm om hjertet at så mange sambygdinger engasjerer seg så sterkt for «de svakeste «i bygda. Likevel blir jeg oppriktig lei meg hvis de samme menneskene har en oppfatning om at vi politikere (og rådmannen) ikke bryr oss om de svakeste.

 

Innledningsvis er det viktig for meg å presisere at ansatte i alle kommunens enheter gjør en fantastisk jobb hver dag, og leverer tjenester av god kvalitet til brukere i alle livssituasjoner.

 

Det er vårt ansvar å legge til rette for at det skal kunne skje fremover også, og for å få til det er vi helt nødt til å gjøre noen forandringer. Vi må legge om driften til å bli mer kostnadseffektiv enn i dag, vi må sørge for å få mest mulig nytteverdi for hver krone som brukes av offentlige midler. Dette har vi som er politikere tatt innover oss og gjorde i desembermøte i 2018 et vedtak der vi ba rådmannen se på driften av hele organisasjonen for å finne ut hvor det kunne være et innsparingspotensial.

 

Nå foreligger et forslag fra rådmannen som vi skal behandle i kommunestyret førstkommende torsdag. Rådmannens forslag er for øvrig drøftet med ad.hoc utvalget som ble nedsatt av kommunestyret og har bestått av representanter både fra posisjon- og opposisjon.Et av forslagene er å bygge en ny enhet som skal bestå av de tjenesteområdene Familiehuset og Plei- og omsorg utfører i dag. Det er viktig å presisere, vi legger ikke ned tjenester men vi bygger opp noe nytt.

Det er heller ikke noe nytt at vi forsøker å samle enhetene innenfor samme område, det har vi som kjent tidligere gjort både med barnehage og skole. Og jeg vil jobbe for at vi på sikt får en oppvekstenhet der alt som har med barns oppvekst kan samles. Det er viktig å samle kompetansen framfor å splitte den og på den måten får vi mindre kostnader i administrasjon da vi reduserer lederstillinger.

 

Jeg skjønner at de må virke skremmende på brukere av Familiehuset når det blir framstilt som om vi skal legge ned tjenestene og at de ikke lenger skal få den hjelpen de har fått hittil.Det er selvsagt ikke riktig!  Fagfolkene skal fortsatt jobbe med sitt fag til de brukerne som trenger tjenestene, men vi vil redusere i ressurser kommunen bruker på ledelse og administrasjon. Tjenestene til brukerne som leveres i dag skal fortsatt leveres, men ansatte vil tilhøre en annen enhet. Et hus eller en organisasjon skaper ikke gode tjenester i seg selv. Fagpersonene skal fortsatt levere gode tjenester, i en ny organisasjon som vi skal bygge opp.

 

Jeg tviler ikke på ansattes (og tidligere ansattes) ekte engasjement for «sine» brukere, men da bør de også tenke på hva de nå utsetter de samme brukerne for, da de etter min mening sprer usikkerhet og frykt i stedet for å forsikre dem om at de fortsatt skal få god hjelp og støtte fra Gjerstad kommune.

 

 

Inger Løite

Ordfører

 

Flere saker

King's Mansion på Brokelandsheia ser ut til å bli en realitet i 2021.

Et stort skritt nærmere The King's Mansion på Brokelandsheia!

Ånon Flåta i sesongåpningen på Sjusjøen i helga. Foto: GIL

Ånon fikk prøve seg mot verdens beste på Sjusjøen

Kommunestyret skal torsdag vedta skolerutene for Abel skole fram til og med våren 2022.

Her er forslaget til skoleruter for de neste to årene

Varaordfører Steinar Pedersen foreslås som ny leder av næringsutvalget i kommunen.

Disse foreslås valgt til ulike råd, nemnder og utvalg.

Kommunestyret i Gjerstad skal torsdag avgjøre om man skal si ja eller nei til 10 nye flyktninger i 2020. Illustrasjonsbilde.

Gjerstad anmodes om å ta imot 10 nye flyktninger i 2020

Her er årets Movembergjeng: F.v. Marit Presthagen, Preben Kobro, Anne Grethe Haugholt, Kim André Larsen, Cassandra Andreassen, Tor Arne Brendalsmo, Sigrid Veronica Ludvigsen, Olav Magne Brekka, Ann Lisbeth Bråten Røed, Knut Magnar Nilsen, Tone Åkre Dalen, Per Tellefsdal Sunde.

I god rute til Movemberkonserten på lørdag

Alle barn i Gjerstad inviteres med på gratis juleverksted 1. desember.

Kiwanis Club Gjerstad inviterer til juleverksted

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020

Vassendgutane til Gjerstad LIVE 2020