Ordfører Inger Løite informerer om siste nytt fra kommunen.
Ordfører Inger Løite informerer om siste nytt fra kommunen.

Nytt koronatilfelle i Gjerstad

Gjerstad kommune informerer om at to personer i Gjerstad nå har fått påvist koronasmitte. 

Antall smittede
Det er nå to bekreftede tilfeller av koronavirusinfeksjon Covid-19 i Gjerstad. Begge tilfellene er i isolasjon hjemme, og alle nærkontakter er informert. Vi får håpe at tallet ikke stiger vesentlig, men vi kan nok forvente at de kan komme flere. Derfor må  vi fortsatt ha sterkt fokus på å hindre smitte og hver enkelt av oss må ta det ansvaret selv.
 

Legekontoret
Det er jo ikke slik at vi er mindre syke i disse «koronatider, men likevel melder legekontoret om en stor reduksjon i antall besøkende pasienter. Det er viktig at man ved sykdom som kanskje trenger behandling tar kontakt med fastlegen slik man ville gjort i en normal situasjon, på telefon eller eventuelt pr SMS. Det kan også avtales telefonkonsultasjon dersom man ikke ønsker å komme til kontoret. Det skal være trygt å besøke legekontoret dersom man selv overholder regler for håndhygiene og avstand til andre mennesker.

 

Gjerstad omsorgssenter
Det er heldigvis uendret situasjon på Gjerstad omsorgssenter, det vil si at ingen der er smittet. Helsepersonell blir testet. Det er nok mange som kjenner på at det er vondt og vanskelig å ikke kunne få besøke sine kjære som bor på omsorgssenteret, men det er spesielt viktig å skjerme de som er aller mest utsatt og sårbare.

 

Skole og barnehage
Alle lærere har hjemmekontor og elever blir fulgt opp med undervisning hver dag på it`s learning. Elever med spesialundervisning og minoritetsspråklige elever blir ekstra tett fulgt opp med telefonkontakt og veiledning fra lærer og fagarbeider. I løpet av forrige uke og starten på denne uke har det vært opp til 6 barn pr dag som har benyttet omsorgstilbudet som gis ved Abel skole.

Barnehagen gir omsorgstilbud til et varierende antall barn. Barnehagen har satt i gang ulike kommunikasjonstiltak med alle hjem/familier. Dette med tanke på daglig trivsel for familier, men også som et tiltak for å oppdage og ivareta sårbare barn.

Både skole og barnehage har samarbeid med flyktningetjenesten og barnevernet rundt særlig sårbare barn, ukentlige møter. Begge enheter jobber nå med plan for hvordan drifte når barnehage, skole og SFO etter hvert skal åpne igjen, i en situasjon med fortsatt behov for smitteverntiltak.

 

Arbeid og næring.
Antall helt- eller delvis arbeidsledige i Gjerstad er nå ca 120 personer.  NAV ansatte har det travelt med å følge opp hver enkelt, men klarer å holde sine målsettinger om at alle skal bli oppringt i løpet av få dager. Det er god og viktig service i en tid som er ekstra krevende for de som mister jobben.

Gjerstad kommune ønsker i størst mulig grad å bistå vårt næringsliv i disse krisetider. Næringssjefen jobber intenst med å innhente informasjon og skaffe seg kunnskap for å hjelpe våre næringsdrivende, da det stadig kommer nasjonale føringer og det kan være vanskelig å få med seg alle oppdateringer.

 

Studenter som ønsker å komme hjem til påske
Studenter kan reise hjem dersom hjemreisen gjennomføres på en betryggende måte. (særregel for studenter). Det er fortsatt et forbud for personer som ikke er folkeregistret i Gjerstad å oppholde seg i hytter eller fritidsboliger i Gjerstad.
Ellers henstilles det om å ikke dra på reiser som ikke er helt nødvendig, unntak er arbeidsreiser, men at man da ivaretar de strenge smittevernreglene under reisen og der man oppholder seg på arbeid.

 

Karantene
Har man vært på reise eller av en annen grunn sitter i karantene er det særs viktig at man overholder dette og ikke oppsøker steder med flere mennesker eller går inn i butikker o.l. Overtredelser kan resultere i anmeldelse og høye bøter.

 

Dersom dere har spørsmål eller savner informasjon så håper jeg dere ringer meg.

 

Jeg ønsker dere alle en god uke.

 

Inger

Flere saker

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier

Foto: Gjensidigestiftelsen.no

Vil du glede barn og unge med en aktivitet i sommer?