Ordfører Inger Løite (Ap)
Ordfører Inger Løite (Ap)

Ny konstellasjon i Gjerstad kommunestyre

- Jeg kan love at jeg som ordfører vil gjøre alt jeg kan for å beholde det gode samarbeidsklimaet vi har i kommunestyret i Gjerstad. 
// Inger Løite, ordfører i Gjerstad

Flere har, forståelig nok, reagert på den nye konstellasjonen i Gjerstad kommunestyre etter valget i år.

 

Jeg kom inn i kommunestyret i 1999, da styrte SP, H og FRP. Siden den gang har det vært ulike konstellasjoner, men Senterpartiet har i alle de årene (og flere år før det) vært en del av posisjonen i Gjerstad, først sammen med de borgerlige og de to siste periodene sammen med Arbeiderpartiet.

 

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde veldig gode valg både i år og for 4 år siden og det er naturlig å tenke at vi burde fortsatt å samarbeide. Men vi registrerte at Senterpartiet var tidlig ute før valget med å presisere at de ikke hadde « giftet» seg med oss i Arbeiderpartiet og i valgkampen opplevde vi at de definerte Arbeiderpartiet som « hovedmotstander». Det medførte at vi også måtte begynne å tenke på om det var mulig å få til andre konstellasjoner.

 

Det gjorde vi, og hva betyr det egentlig for framtida i bygda?

 

I alle mine år i Gjerstad kommunestyre har jeg til gode å oppleve de store ideologiske debattene.Hvis vi leser partiprogrammene så ser vi at alle partiene vil det beste for Gjerstad og våre innbyggere og at partiprogrammene ikke har veldig ulike prioriteringer. Vi er alle enige om at barn og unge skal ha gode oppvekstvillkår, barnehage og skole med god kvalitet. En god helse- omsorgstjeneste for mennesker i alle livets faser. Vi er alle opptatt av en god næringspolitikk som fremmer vekst og utvikling og som kan bidra til flere arbeidsplasser og økt bosetting i bygda. Jeg har heller ikke oppfattet at noen er imot at det i hele bygda skal være mulig å etablere næring og å skape gode bomiljø. Dette er i hovedtrekk det alle partier har med i sine program.

 

Vi har inngått en samarbeidsavtale med Høyre og Fremskrittspartiet som sikrer noen av våre prinsipielle standpunkt. Bl.a:

  • Ingen av partene skal aktivt fronte arbeid med ny kommunestruktur i kommende periode, men være positive til nye sonderinger om dette blir initiert av andre.
  • Partene skal ikke fronte privatisering av velferdstjenester i kommende fireårsperiode.
  • Partene skal sammen søke etter gode tiltak for å redusere det kommunale avgiftstrykket i Gjerstad.

 

At det skal bli en dramatisk endring i retningen kommunen blir styrt på tror jeg ingen hverken kan glede eller grue seg til. De siste årene har vi stort sett hatt et enstemmig kommunestyrevedtak på budsjettet og der legger vi jo de viktigste føringene for det vi vil prioritere. Vi har i budsjettprosesser samarbeidet med opposisjonen for å finne de gode løsningene, sammen!

 

Mange spør seg hvorfor kampen om ordførervervet er så viktig at man er villig til å inngå samarbeid med partier man ikke naturlig hører sammen med. Det er et mål for alle partier å få ordføreren fordi ordføreren er den eneste heltidspolitikeren. Det gir mer tid og rom til å drive politisk arbeid, sette dagsorden, være synlig og å markedsføre kommunen utad. Det er likevel viktig at en ordfører husker på at hun/ han er ordfører for hele kommunestyret og hele bygda.

 

Jeg kan love at jeg som ordfører vil gjøre alt jeg kan for å beholde det gode samarbeidsklimaet vi har i kommunestyret i Gjerstad. Det er viktig for trygghet, kreativitet og trivsel for alle politikerne.

 

Jeg gleder meg til å ta fatt på en ny periode og jeg vil i enhver anledning markedsføre og framsnakke kommunen vår på alle måter.

 

 

Inger Løite
Ordfører i Gjerstad

 

Flere saker

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter