Nå kan det søkes om kommunale midler til covid19-rammede bedrifter i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com
Nå kan det søkes om kommunale midler til covid19-rammede bedrifter i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Norske kommuner har fått tildelt ekstra midler fra staten for å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

For Gjerstads del er den søkbare potten på kr. 250 000.
 

Hvem kan søke

  • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosje/taxinæring, treningsstudio, kulturinstitusjoner og andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger - og som har hatt inntektsbortfall og/eller ekstra kostnader på grunn av strenge smitteverntiltak.
  • Virksomheter med forretningsadresse i Gjerstad.
  • Virksomheter med omsetning under 20 millioner for driftsåret 2019. Det forutsettes at de største bedriftene får tilskudd via den statlige kompensasjonsordningen eller andre ordninger.
  • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet verifisert med en skatteattest av ny dato.

 

Hva det ikke gis tilskudd til

  • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
  • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger
  • Søknader hvor søker allerede har mottatt tilskudd som til sammen overskrider statsstøtte-regelverkets grense for bagatellmessig støtte, 200 000 EUR innenfor en periode på 3 år. 
  • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

 

Hvor skal det søkes www.regionalforvaltning.no 

Søknadsfristen er 19 april 

 

Saksbehandling

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Søknader vil bli behandlet av næringsfondsteamet i Det Regionale næringsfond Østregionen. 

Størrelse på tilskuddene kan bli justert jfr omsøkt beløp avhengig av omfang og kvalitet av mottatte søknader.

Søknadene vil behandles innen 15 mai. Om ikke alle midlene tildelt da, vurderes en ny søknadsrunde.

 

For mer informasjon kontakt:

Ole Andreas L. Sandberg, tlf. 957 56 199, 
E-post: ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad.kommune.no

Flere saker

Illustrasjon: Aktivtmed.no

Familier i Gjerstad med lav inntekt oppfordres til å søke om støtte

Grenlandsbanens videre skjebne skal avgjøres på Stortinget før sommerferien. Illustrasjonsfoto: Depositphotos.com

- Det er nå eller aldri for Grenlandsbanen

Gjerstad kommune presiserer regler for barnebursdager i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Dette er reglene for barnebursdager i Gjerstad

Får du et anrop fra ukjent nummer kan det være kommunen som forsøker å få gjort avtale med deg om vaksinering. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Ukjent anrop på telefonen kan gjelde time for vaksinering mot Covid-19

Stortingsrepresentant Svein Harberg (H)

- Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa

Eurospar Brokelandsheia. Arkivbilde

Kjøpte vinnerloddet i Lotto på Eurospar Brokelandsheia

Kommunedirektør Toril Neset. Arkivbilde.

Forventer økning i vaksineringen i Gjerstad de nærmeste ukene

Gjerstad kommune oppfordrer til å holde avstandsreglene også i påsken. Illustrasjon: Depositphotos.com

Ordføreren presiserer covid-reglene i Gjerstad i påsken