Halvor Skåli henger seg på i debatten om ny E18-trasé
Halvor Skåli henger seg på i debatten om ny E18-trasé

- Ny E18 sett med langsynte briller

"- Sett i en større sammenheng, og over en lengre tidshorisont, må det derfor være både lov og berettiget å komme med innspill som har som formål å stimulere til vekst i og nær disse byene, uten å bli beskyldt for å ha frekkhetens nådegave."
- Halvor Skåli

Endelig, endelig, endelig kan det komme til å skje noe i området vårt. Ny trasé til kommende E18 er temaet, og Victor Norman har kommet med et innspill om at traséen bør legges nærmere byene Risør og Kragerø. I følge Aust Agder Blad ypper risørværing Norman seg med blant annet følgende utsagn: ”Gjerstad er helt avhengig av at Risør og Kragerø fungerer”. Dette har fått gjersdølen, Rune Hagestrand, til å uttale at de har nok av folk som kan betjene en slipestein. Bak denne formuleringen må en vel kunne dra den slutningen at hvis risørværingen ypper seg en gang til, så slipes knivene. Ferdig med den.

 

Jeg har vært noe i tvil om jeg skal skrive dette innlegget under ”mitt pseudonym” eller faktiske navn, men jeg kom til at jeg har en mer alvorlig mening enn humoristisk mening med å skrive innlegget, og valgte derfor ikke å benytte den humoristiske vinklingen.

 

At byene langs kysten har kjempet for at nye E18-trasé legges nær byene er en kjent sak. Den gangen det var snakk om å anlegge en ny E18 til eller i området nær Kristiansand, kjempet by-kristiansanderne med nebb og klør for å få lagt den i byområdet. Ja slik den i hovedsak lå før. Det vil si at all trafikk både på E18, trafikk til og fra bysentrum og trafikk til omkringliggende bydeler og industriområder måtte gjennom Kristiansand by. Dog ikke i selve sentrum, men noen meter utenfor. Dette resulterte i lange køer, særlig i vestgående trafikk. Dette har blitt bedret noe ved at kostbare tuneller har blitt anlagt.

 

Lillesand og Grimstad hadde samme ”kampen” for å få E18 så nærme som mulig, men der er da i alle fall traseen lagt noe utenom, og byene er ikke så store, så det samme trafikkproblemet oppstår ikke der.

 

Jeg nevner dette, for det er nødvendig å løfte blikket litt før knivene slipes.

 

Slik jeg oppfatter argumentasjonen fra Hagestrand, Løite, Presthagen og Solstad, framført av Aust Agder Blad, er det interessene til næringslivet i Gjerstad som står på spill.

 

Hva består næringsinteressene på Brokelandsheia av? For å sette det noe på spissen; med unntak av ”Gjerstad mek”, er resten av virksomhetene servicebedrifter. Hva har Brokelandsheia å by på av oppleveleser? Ja, jeg vet om Den lille dyrehage, men hva mer? Butikker, butikker, kafeer, bensinstasjoner, bensinstasjoner og trelasthandel. Jeg vet det provoserer, men det er et faktum. Jeg vet også det er et faktum at en god del mennesker bosetter seg der fordi at der er nærhet til butikker, og at der er mer liv å se på enn ved å bo i bygda for øvrig.

 

At alle kystbyene har flere opplevelser å by på, inkludert både Risør og Kragerø, regner jeg med de aller fleste er enig i.

 

Sett i en større sammenheng, og over en lengre tidshorisont, må det derfor være både lov og berettiget å komme med innspill som har som formål å stimulere til vekst i og nær disse byene, uten å bli beskyldt for å ha frekkhetens nådegave.

 

Søndeled har fått føle følgen av at E18 ble lagt om. Brokelandsheia har dratt nytte av omleggingen. Den enes død, den annens brød, kan en vel litt humoristisk si det.

 

Så litt om valg av ny trasé. Den traséen som Normann muligens har sett for seg, er på ingen måte en ny tanke. En slik trasé har blitt lansert før. Det sier seg selv at skal E18 komme så nær Risør by at det har noen nytte, må den krysse både Sørfjorden, Øya (Barmen) og Nordfjorden. Det må den uansett hvor den blir lagt. Det vil være svære inngrep i et område som benyttes i friluftssammenheng hele året, men selvfølgelig mest på den tiden det er løv i trærne.

 

Det sies at skal man lage eggedosis, må man knuse egg. Sant er det, men det som ikke blir sagt er at hvis den skal smake godt, må den sukres. For min del tror jeg den må sukres dugelig godt, hvis det skal forsvares å anlegge broer med dundrende motorvei på, over så flotte områder. Det vil være som å legge den over deler av Drivheia. Fordeler og ulemper må veies opp mot hverandre, og fordelen er at veien kommer nærmere Risør by, men ulempen er at den kan komme til å ødelegge det som mange kommer for å oppleve. Det kan vel sies slik at sorgen og gleden de vandrer til hope.

 

Til slutt. Ordfører Lunden uttaler til Aust Agder Blad at han understreker at Risør vil fortsette å kjempe for det som er viktigst for Risør, og at Gjerstad vil gjøre det samme. En Europavei er til å transportere kjøretøy på. Det er hovedformålet. Kanskje det også bør ha litt betydning?

 

At Risør og Gjerstad skal forfekte hvert sitt syn når den tid kommer, det må sies å være svært uheldig. Derfor, fritt omsatt etter Karl Marx; politikere i begge kommuner, forén dere!!

 

Halvor Skåli

Flere saker

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august

Bankbygget på Brokelandsheia skal skrapes og males i neste uke.

Gjerstad idrettslag skal male bankbygget i sommer

10. oktober blir det Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia. Foto: Kreftforeningen.

Forbereder Rosa sløyfe-løp på Brokelandsheia