Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Ny E18, konsekvenser og vanskelige valg

- Ingen gårder eller hus er av mindre verdi enn andre"
 // Inger Løite, ordfører

Prosessen med planleggingen av ny E-18 har vært hektisk, intens og krevende. Mange dilemmaer skal veies opp mot hverandre og vanskelige valg og beslutninger skal tas.

Likevel er det ikke til å unngå at, uansett hva resultatet blir, så vil det få negative følger for noen.

For meg, og jeg tror for mesteparten av Gjerstads innbyggere, har det vært av avgjørende betydning at vi fortsatt får veien gjennom Brokelandsheia og det har jeg vært tydelig på helt fra starten av prosessen.
Brokelandsheia’s verdi med tanke på vekst og utvikling i kommunen er uvurderlig. Det er i dag sysselsatt mellom 3- 400 mennesker på Brokelandsheia og de fleste av de næringsdrivende der har etablert seg der nettopp på grunn av nærheten til E-18. Mesteparten av deres næringsgrunnlag ligger i det veifarende legger igjen gjennom handel. Så har ikke Brokelandsheia vært den eneste utfordringen vi har hatt i planprosessen med ny vei gjennom bygda.

Når vi nå har endt opp med et planområde som vil gå gjennom Østerholt - og Sundegrenda vil det få betydelige negative konsekvenser for enkelte av de som bor der. Både gårdsbruk og bolighus vil gå med. Det er vondt for de det gjelder og det krevende for oss som skal ta en beslutning.

Jeg må få presisere at selv om jeg har jublet over fortsatt vei gjennom Brokelandsheia og at en av våre flotte grender, Holte/Røed, ble spart så betyr det på ingen måte at jeg synes noen gårder eller noen hus er av mindre verdi enn andre. Det å miste hus og hjem er like vanskelig for alle det rammer.

 

En ny vei vil komme i konflikt med mange interesser, friluftsområder, jakt, fiske, næringsbygg og folks hjem. Men veien skal bygges og den vil også gi  store positive ringvirkninger for hele østregionen. Nye hovedveier gir større og mer effektive bo- og arbeidsmarkeder. De knytter mennesker og bedrifter tettere sammen, og øker næringslivets konkurranseevne. Kommunestyret vedtok at Gjerstad kommune skulle bli med i dette felles planarbeidet og det har vært viktig fordi vi på den måten har hatt mulighet til å påvirke utbyggingen helt fra starten.

 

Den 10. til 29. april legges planen ut til høring. Da blir det mulighet til å komme med innspill og det håper jeg alle berørte benytter seg av.

 

Etter høringen skal innspillene vurderes og innarbeides i planen før den går videre de respektive kommunestyrene. Vedtak i kommunestyrene blir gjort i juni eller august.

 

Når kommunedelplanen er vedtatt er det viktig at vi får mulighet til å komme i gang med reguleringsplanen raskest mulig. Det er fordi kommunedelplanen vil båndlegge et ganske stort område i årene før veien skal bygges. Det vil være alt for belastende for de som blir rammet å leve i uvisshet over lengere tid. Det er selvsagt også veldig viktig for videre utvikling på Brokelandsheia at vi ikke får båndlagt for stort område der.

 

Det vil etter hvert også bli flere informasjonsmøter om ny E-18 og  ellers er selvsagt alle velkommen til å ta kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål.

 

Inger Løite
Ordfører

 

Flere saker

Utstillere viser stor interesse for å delta på Brokelandsheiadagene i år.

Det er fullbooket på Brokelandsheia i år

Circle K-innehaver Dag Øygarden utvider tilbudet på Brokelandsheia. Bildet er fra åpningen av Circle K Brokelandsheia i 2016.

Circle K på Brokelandsheia blir døgnåpen fra 1. juli

Tore Solstad ønsker velkommen til årets påskehandel.

Tore & Co. er klar for påsketrafikken

Fiberkabel blir tilgjengelig for mange husstander i øvrebygda. Illustrasjonsbilde

Flere husstander i Øvre Gjerstad kan nå få fibertilkobling

Illustrasjonsfoto.

Positive tall fra NAV i Gjerstad

Thor Hushovd ga Magnus Sørbø nyttige tips foran brosteinsrittet i Frankrike. Foto: Lars H. Doksæter.

Magnus fikk hjelp av Thor Hushovd før Paris-Roubaix

Ordføreren tar påskeferie

Steinar Pedersen er Høyres ordførerkandidat ved årets kommunevalg i Gjerstad.

- Gjerstad trenger flere arbeidsplasser!