Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.
Nini Dege (90) er årets vinner av Gjerstad kommunes vernepris.

Nini Dege er tildelt årets vernepris fra Gjerstad kommune

Under Nini Deges 90-årsfeiring på Eikelands Verk i ettermiddag dukket ordfører Inger Løite opp med en ekstra overraskelse til jubilanten


Nini Dege bor i den flotte forvalterboligen på Eikelands verk.

Nini Dege ble nemlig tildelt årets vernepris for 2020. Prisen ble første gang opprettet i 2018 etter initiativ fra Torgrim Landsverk og Nancy Ciancio som donerte halvparten av sin pris fra Aust-Agder fylkeskommune til en lokal vernepris i Gjerstad. Senere ble både Gjerstad kommune, Gjerstad Historielag og Østre Agder Sparebank med som bidragsytere til prisen.

90-årsfeiringen ble holdt i hagen hos den første mottakeren av verneprisen, Helge Dalen.

 

Vi gjengir ordførerens tale til prisvinneren i sin helhet:

 

- Kjære alle sammen!

Det kan virke litt freidig å invitere seg inn i et privat selskap men vi har et viktig ærend her i dag. I dag feirer dere ei flott dame som fyller hele 90 år!
Og hva kunne vel passe bedre enn å gi denne driftige og dyktige dame litt ekstra heder på en slik stor dag.

I 2018 ble det opprettet en vernepris i Gjerstad, etter initiativ fra Aust Agder Fylkes prisvinnere det året, ekteparet Landsverk.
Vi har fått med oss Gjerstad Historielag og Østre Agder Sparebank som også er bidragsytere til prisen.

I statuttene for prisen står det blant annet:

Prisen kan gis for jevnt og antikvarfaglig godt vedlikehold, omfattende istandsetting av   hus eller anlegg.
 - Nybygg der tilpasning til antikvariske verdier og kulturlandsskapselementer er godt ivaretatt.
 - Til tradisjonshåndverker som viderefører utdøende tradisjoner
 - Til de som forbilledlig vis pleier det gamle kulturlandskapet

 

I år fikk vi inn hele 9 gode forslag, men ett skilte seg tydelig ut. Og komiteens innstilling fikk full oppslutning i formannskapet.

Jeg skal lese utdrag av det forslagstiller skriver:

«Tidlig på 70 tallet kjøpte Nini og Hroar Dege den nye forvalterboligen på Egelands verk.
Ekteparet hadde allerede da erfaring med å restaurere og istandsette gamle verneverdige bygninger.

Før de overtok forvalterboligen hadde det vært gjort store og omfattende ombygginger som hadde ødelagt mye av bygningens opprinnelige særpreg. Etter overtakelsen satte de straks i gang med en tilbakeføring av bygningen fra 1835. Restaureringen ble gjort på en nennsom og antikvarisk måte. Ekteparets sans for estetikk og høy kvalitet vises også i interiør og fargevalg.»

Arbeidet deres har også inspirert andre med verneverdige bygninger i Gjerstad. Og vi ser at flere og flere blir bevisst verdien av den kulturskatten slike bygninger er.     

I tillegg så vet vi at de har hatt stor interesse for å ta vare på det unike miljøet som er på Egelands verk.
Takket være dem, og flere ildsjeler her på verket , så framstår det gamle jernverksområdet i dag som et unikt fredet område av nasjonal verdi.

 

Etter Hroar Deges bortgang har Nini videreført arbeidet med å restaurere og vedlikeholde den store bygningen. I dag framstår den vakrere enn noen gang.

 


Ordfører Inger Løite kunne sammen med Nina Holte, Østre Agder Sparebank
og Knut Hagelia fra Gjerstad Historielag overrekke verneprisen for 2020.

Som gjersdølinger er vi alle stolte over det viktige arbeidet dere har gjort her på Egelands verk.  Dere har all grunn til å være stolte av dere selv. Dette er med på å sette Gjerstad på kartet og er av stor verdi for fremtiden. Jeg sier som jeg har sagt før ved utdeling av Verneprisen- det er rett og slett et bidrag til at Gjerstad framstår enda vakrere.

 

Det er en stor glede å kunne overrekke Verneprisen 2020 til Nini Dege- Gratulerer så mye med velfortjent pris og gratulerer med 90 års dagen! "

 

 

Prisen består for øvrig av en gavesjekk på kr. 10 000 samt diplom og blomster. 

Vi gratulerer en verdig vinner!

Flere saker

To nye smittetilfeller av Covid-19 er registrert i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

To nye Covid19-smittede i Gjerstad

Kommunen oppfordrer alle til å bruke munnbind ved handling på Brokelandsheia. Illustrasjon: Depositphotos.com

Kommunen oppfordrer til bruk av munnbind på Brokelandsheia

Vegårshei overrasker i sexundersøkelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Vegårshei blant de mest kinky tettstedene i landet - Gjerstad blant de kjedeligste

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Nye koronaråd i Gjerstad - oppdatert lørdag 23. januar

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Kjell Hans Dalane er tremenning til den kommende energiministeren i USA. Foto: Facebook

Kjell Hans Dalane er tremenning til den nye energiministeren i USA

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle av Covid-19 i Gjerstad. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nytt smittetilfelle i Gjerstad

Jennifer Mulhern Granholm (t.h) har slekt fra Gjerstad. Fotomontasje: Torgrim Landsverk

President Biden velger energiminister med gjerstadblod i årene