Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).
Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).

Negativ til søknad om ekstratilskudd til kirkelig fellesråd

Gjerstad kirkelige fellesråd søker kommunen om ekstratilskudd på kr. 270 000 for 2020.

Gjerstad kirkelige fellesråd viser til en anstrengt økonomi og at det bl.a. ikke er midler igjen til sommervikar. En konsekvens av dette kan være at kirkegården blir tilfredsstillende vedlikeholdt i sommer. 

Dette er imidlertid ikke gode nok argumenter til at kommunedirektør Torill Neset finner det riktig å imøtekomme søknaden. Kommunedirektøren uttaler i saksdokumentene at kommunens økonomi i 2020 vil være sterkt preget av situasjonen rundt Covid-19, og at det i denne situasjonen ikke er tilrådelig å øke kommunens utgifter.

Får penger til maling av kirken
Neset deler imidlertid fellesrådets oppfatning av at maling av kirken er høyst nødvendig og at de 800 000 kronene dette er stipulert til å koste vil prioriteres brukt av ekstratilskuddet på 1,1 millioner som kommunen har fått til arbeid og aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 2020.

 

Fellesrådet anmoder videre om investering i lydanlegg og øking av driftstilskudd fra 2021, noe kommunedirektøren finner det naturlig å behandle som en del av den ordinære budsjettprosessen for 2021.

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag 16. juni.

Flere saker

Kartutsnitt over boligfeltet som det endelig skal bestemmes navn på.

Enghåla / Enghola - eller kanskje noe helt annet?

Gjerstad kommune åpner anbudsrunde for snøbrøyting 2020-2025

Mette E. Sveinungsen (innfelt)  inviterer til sommerfest på idylliske Holmen Gård i Gjerstad.

Ønsker velkommen til sommerfest på Holmen Gård

Wenche Fresvik, Avdelingsleder for Virkemidler og entreprenørskap i Agder fylkeskommune. Foto: AFK

Dette får Agderkommunene i statlige tilskudd i forbindelse med korona-pandemien

Det er rundt 70 år siden sist det var beitedyr i Melaaslia. Foto: Torgrim Landsverk

Driver sauedrift i Gjerstad fra USA

Per Vetle Kals kunne fredag styre sin søsters hest til en fin 2. plass på Jarlsberg Travbane. Skjermdump: Norsk Rikstoto.

V.M.K. Diana debuterte med 2.plass på Jarlsberg Travbane

Kommunehuset i Gjerstad. Arkivfoto.

Svake resultater for Gjerstad i årets kommunebarometer

Arcturus fra en tidligere konsert i Chile. Foto: Facebook.

Arcturus til Møllafestivalen 14. og 15. august