Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).
Kommunedirektør Torill Neset. (Arkivbilde).

Negativ til søknad om ekstratilskudd til kirkelig fellesråd

Gjerstad kirkelige fellesråd søker kommunen om ekstratilskudd på kr. 270 000 for 2020.

Gjerstad kirkelige fellesråd viser til en anstrengt økonomi og at det bl.a. ikke er midler igjen til sommervikar. En konsekvens av dette kan være at kirkegården blir tilfredsstillende vedlikeholdt i sommer. 

Dette er imidlertid ikke gode nok argumenter til at kommunedirektør Torill Neset finner det riktig å imøtekomme søknaden. Kommunedirektøren uttaler i saksdokumentene at kommunens økonomi i 2020 vil være sterkt preget av situasjonen rundt Covid-19, og at det i denne situasjonen ikke er tilrådelig å øke kommunens utgifter.

Får penger til maling av kirken
Neset deler imidlertid fellesrådets oppfatning av at maling av kirken er høyst nødvendig og at de 800 000 kronene dette er stipulert til å koste vil prioriteres brukt av ekstratilskuddet på 1,1 millioner som kommunen har fått til arbeid og aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 2020.

 

Fellesrådet anmoder videre om investering i lydanlegg og øking av driftstilskudd fra 2021, noe kommunedirektøren finner det naturlig å behandle som en del av den ordinære budsjettprosessen for 2021.

Saken skal behandles i formannskapet tirsdag 16. juni.

Flere saker

Vassendgutane er igjen klare for Gjerstad LIVE. Arkivbilde

Satser på ny utgave av Gjerstad LIVE 1.mai i år

Tore og Bjørn i ferd med å produsere lavkarbo-pølser på Eurospar Brokelandsheia.

Eurospar Brokelandsheia introduserer "slankepølser"

Kim Akselsen har store planer for utvikling av næringsareal på Hestemyr i Risør.

Gjersdøling satser på næringsutvikling i Risør

Nå er det ekstra gode priser på materialpakker hos Gryting Trelast. Foto: Facebook.

Gryting Trelast har nyttårsrydding på lageret

Marit Rønningen ble den første som fikk koronavaksine i Gjerstad. Foto: Inger Løite.

Marit (90) fikk den første koronavaksinen i Gjerstad

Vaksineringen av Gjerstads innbyggere er under forberedelse. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Info om koronavaksinering i Gjerstad

Flaskeinnsamlingen til polentur må utsettes pga. koronarestriksjoner. Illustrasjonsbilde.

Oppfordrer folk til å spare på tomflaskene til etter 18. januar

Salg av vin øker mer enn salg av brennevin viser årets omsetningstall fra vinmonopolutsalget på Brokelandsheia. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Solgte 170 000 liter på Brokelandsheia i 2020