- Nå bør Nye Baner på plass!
- Nå bør Nye Baner på plass!

- Nå bør Nye Baner på plass!

 "Nye Veier" forbinder de fleste med rask og effektiv veibygging, spesielt på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Nå bør staten følge samme oppskrift på bane.
// Rune Hagestrand.
 

Agder Høyre vedtok på sitt årsmøte forrige helg en resolusjon som skal sendes inn til behandling på landsmøtet i partiet i mars måned.

I resolusjonen pekes det på hvor viktig det er å ha på plass langsiktig finansiering også på jernbaneprosjekter, som i minst like stor grad behøver forutsigbarhet som på stamveinettet. Nye Veier har i stor grad satt en brems på stortingspolitikeres muligheter til å kunne "hilse hjem" med en liten veistubb der de kommer fra. Dette har tidligere gjort at veier ikke er bygget i takt med trafikkutviklingen. Som et eksempel hadde aldri Grenlandsbrua i 1996 blitt bygget med bare to kjørefelt om ikke det totale veibudsjettet var spredt rundt på altfor mange småprosjekter i landet. Hadde den vært bygget for fremtiden, altså med fire kjørefelt med det samme, hadde staten spart enorme summer i dag.

Jernbaneprosjekter er som kjent enda mer kostbare enn vei. Den 60 km lange Grenlandsbanen (mellom Porsgrunn og Brokelandsheia) er estimert til ca. 25 milliarder kroner. En etablering av Nye Baner AS, vil kunne sikre fullfinansiering av dette og andre store jernbaneprosjekter, og forhindre dyre snuoperasjoner etter planleggingsarbeidet først har kommet i gang. 

Jeg håper resten av landets Høyrepolitikere vil vedta resolusjonen fra Agder, og oppfordrer samtidig alle andre partier til å foreslå en likelydende resolusjon på sine respektive landsmøter utover våren. 

Rune Hagestrand.

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!