- Nå bør Nye Baner på plass!
- Nå bør Nye Baner på plass!

- Nå bør Nye Baner på plass!

 "Nye Veier" forbinder de fleste med rask og effektiv veibygging, spesielt på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Nå bør staten følge samme oppskrift på bane.
// Rune Hagestrand.
 

Agder Høyre vedtok på sitt årsmøte forrige helg en resolusjon som skal sendes inn til behandling på landsmøtet i partiet i mars måned.

I resolusjonen pekes det på hvor viktig det er å ha på plass langsiktig finansiering også på jernbaneprosjekter, som i minst like stor grad behøver forutsigbarhet som på stamveinettet. Nye Veier har i stor grad satt en brems på stortingspolitikeres muligheter til å kunne "hilse hjem" med en liten veistubb der de kommer fra. Dette har tidligere gjort at veier ikke er bygget i takt med trafikkutviklingen. Som et eksempel hadde aldri Grenlandsbrua i 1996 blitt bygget med bare to kjørefelt om ikke det totale veibudsjettet var spredt rundt på altfor mange småprosjekter i landet. Hadde den vært bygget for fremtiden, altså med fire kjørefelt med det samme, hadde staten spart enorme summer i dag.

Jernbaneprosjekter er som kjent enda mer kostbare enn vei. Den 60 km lange Grenlandsbanen (mellom Porsgrunn og Brokelandsheia) er estimert til ca. 25 milliarder kroner. En etablering av Nye Baner AS, vil kunne sikre fullfinansiering av dette og andre store jernbaneprosjekter, og forhindre dyre snuoperasjoner etter planleggingsarbeidet først har kommet i gang. 

Jeg håper resten av landets Høyrepolitikere vil vedta resolusjonen fra Agder, og oppfordrer samtidig alle andre partier til å foreslå en likelydende resolusjon på sine respektive landsmøter utover våren. 

Rune Hagestrand.

Flere saker

Det ventes store snømengder i Gjerstad til helgen.

Det kan komme opp mot 70 cm snø denne helgen

Arne Thomassen og Rune Hagestrand. Foto: Mona Hauglid.

- Ja takk, begge deler!

Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

Kan Biltema-kjeden være interessert i Brokelandsheia? Foto: Facebook.

Kan Brokelandsheia være aktuell for Biltema?

Agder Arbeiderparti protesterer mot svekket togtilbud i distriktene. Illustrasjonsbilde.

- Høyre sin ideologiske iver etter privatisering gir oss et dårligere togtilbud

Kommunens regnskap for 2019 er avsluttet. Illustrasjonsfoto.

Gjerstad kommunes regnskap for 2019

Gjerstads deltaker i landsdelsmesterskapet i skiskyting i helgen. Foto: GIL

Gode resultater i helgas LM i skiskyting

Laurdagstankar frå ein gjerstubar

Laurdagstankar frå ein gjerstubar