Jernbaneutvikling stod i fokus i møtet med samferdselsminister Jon Georg Dale på Brokelandsheia i ettermiddag.
Jernbaneutvikling stod i fokus i møtet med samferdselsminister Jon Georg Dale på Brokelandsheia i ettermiddag.

Møtte statsråd Dale på Brokelandsheia i ettermiddag

Togstasjon på Brokelandsheia ble satt i fokus under møte med samferdselsministeren på Brokelandsheia i ettermiddag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom rett fra storslått åpning av ny vei mellom Tvedestrand og Arendal, til møte med Gjerstad FrP på Brokelandsheia for få orientering om Grenlandsbanen. 

Ove Skovdahl – leder for regional samhandling i jernbanedirektoratet holdt orientering om status for prosjektet.

De lokale partifellene til ministeren, Tone Sølvberg og Heidi Merethe Thoresen, deltok i møtet sammen med næringssjef Ole Andreas Sandberg, fungerende ordfører Knut Erik Ulltveit, og enhetsleder Tonje Berger Ausland.

Samferdselsministeren fikk med seg et felles budskap fra både lokalpolitikere og kommuneadministrasjon at en togstasjon på Brokelandsheia fortsatt må prioriteres i forbindelse med sammenkoblingen av Grenlandsbanen og Sørlandsbanen.

- Vi ønsker en snarlig beslutning på dette, slik at Gjerstad kommune kan legge gode og langsiktige planer for videre utbygging i kommunen vår, var det unisone budskapet samferdselsministeren fikk med seg i bagasjen tilbake til Oslo.

Flere saker

Kreftforeningen gjør Stafett for livet virtuell

GIL åpner for organisert fotballtrening neste uke.

Gjerstad IL inviterer 1.-3. klasseelever til fotballtrening

Gjerstad kommune skal utnevne meddommere til ulike rettsinstanser for perioden 2021-2024

Disse har sagt ja til å bli meddommere fra Gjerstad

Banksjef i Østre Agder Sparebank, Nina Holte.

- Lokal forankring gir fornøyde kunder

Ta storviltprøven på Solem skytebane i sommer

Cato og Tore Solstad får nå holde søndagsåpent på Eurospar Brokelandsheia i sommer. Arkivfoto.

Får holde søndagsåpent fra 16. juni til 16. august

Nye bygninger er under oppføring ved Solem skytebane. Foto: Gjerstad JFF.

Nye fasiliteter på Solem skytebane

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!