Illustrasjon: Facebook
Illustrasjon: Facebook

Mens vi venter på Grenlandsbanen

" Sammen med jernbanefamilien skal vi ta en beslutning, som vi håper flest mulig blir fornøyd med."
// Cathrine Elgin, adm.dir. Go-Ahead Norge

 

Go-Ahead Norge har som mål at flere skal ta toget. For å få det til ser vi på flere virkemidler. Vi jobber for høyest mulig punktlighet, mest mulig komfort på toget og et best mulig servicetilbud.

 

Nå ser vi også på mulighetene for justeringer i rutetilbudet som kan gjøre det mer attraktivt for flere å ta toget. Vi har utarbeidet et forslag som vi har sendt til de berørte fylkeskommunene og bedt om deres innspill på det vi foreslår.

 

Forslagene våre er å innføre flere avganger og redusere reisetiden på enkelte avganger. På Jærbanen ønsker vi i helgene sette opp flere halvtimesruter enn i dag, slik at toget blir et mye bedre alternativ som transportmiddel. For morgenavgangene sikter vi mot en redusert reisetid, Kristiansand-Stavanger sikter vi mot en redusert reisetid på om lag 17 minutter, og Kristiansand-Oslo om lag 30 minutter.

 

For å få det til er vi nødt til å balansere hensynet til to forskjellige kundegrupper som har ulikt behov. Den ene kundegruppen ønsker seg kortest mulig reisetid, og den andre ønsker at endringer i rutetilbudet ikke skal berøre sin lokale stasjon.

 

Vårt forslag er et kompromiss mellom disse to, for det er ikke mulig å få redusert reisetiden og samtidig beholde like mange stopp som i dag. Men alle stasjoner vil likevel ha like mange avganger hver vei som i dag, i det nye forslaget. Årsaken til dette er at vi utvider tilbudet med en ekstra avgang i hver retning Oslo/Stavanger. Like fullt forstår vi selvsagt godt at de som risikerer å miste én avgang reagerer på dette. Men vi mener at de foreslåtte endringene medfører en bedring i kundetilbudet for brorparten av våre kunder. Vi diskuterer selvsagt gjerne Jernbaneforum Sør og lokale krefter om hvordan vi kan balansere hensynene til de togreisende med ulike behov langs Sørlandsbanen. 

 

Vi har også registrert at enkelte mener man kan oppnå redusert reisetid med Grenlandsbanen, som knytter Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen. Men faktum er at dette uansett ligger mange år frem i tid. Go-Ahead er nødt til å planlegge rutetilbudet basert på faktisk eksisterende infrastruktur, ikke hva som kan komme i fremtiden.

 

Det er viktig å huske at det vi kommer med er et forslag, helt i tråd med trafikkavtalen med Jernbanedirektoratet. Bane NOR tar stilling til dette i september, og eventuelle endringer iverksettes i andre driftsår. Nå skal de berørte få si sitt, og vi skal lytte og ha samtaler med ulike interessenter. Sammen med jernbanefamilien skal vi ta en beslutning, som vi håper flest mulig blir fornøyd med.

 

 

Cathrine Elgin,
Adm. dir. Go-Ahead Norge

 

 

Flere saker

Marcus Langmyr hevder seg godt i årets norgescup i leirdueskyting. Foto: Facebook

Imponerende leirdueskyting av Marcus Langmyr

Magnus Sørbø fikk en stor gavesjekk etter sin andreplass i dag.

Magnus ble nr. 2 i Norgescupen i Trondheim

Adina Limyr er her avbildet sammen med fire av fem barnebarn i forbindelse med 100-årsdagen i 2016.

Adina fyller 104 år!

Nybygget på Solem skytebane er i ferd med å bli ferdig. Foto: GJJF.

Nybygg på Solem med moderne teknologi

Ove Støylen kommer til Holmen Gård fredag 14. august.

Ove Støylen klar for Holmen Gård 14. august

Fotballbanen på Klokkargården er klargjort for høstsesongen.

Klokkargården er klar for seriespill - her er kampoppsettet

Brokelandsheia Blomster og Garn. Foto: Finn.no

Brokelandsheia Blomster og Garn til salgs

Helena Trydal har vært misjonær på Madagaskar i en årrekke. Foto: Gjerstad Menighet

Gjerstad Menighet støtter "Sammen som kirke i hele verden"