Østre Agder. Kartutsnitt: Google Maps
Østre Agder. Kartutsnitt: Google Maps

KrF vil profilere Gjerstad som et godt boalternativ i Østre Agder.

Kommunestyrerepresentant Tone H. Strat (Krf) ønsker et større kommunalt engasjement for å få folk til å bosette seg i Gjerstad.

Til førstkommende kommunestyremøte, torsdag 18.februar har Strat sendt inn en interpellasjon til behandling, der ordfører Inger Løite blir bedt om å komme med svar.

Her er interpellasjonen i sin helhet:
 

SAMARBEID MED ØSTRE AGDER REGIONRÅD OM PROFILERING AV KOMMUNENE.

Det skapes mange arbeidsplasser i Arendal, og dette nyter hele regionen godt av dersom vi kan samarbeide med kommunene i Østre Agder.

Et eksempel:

Det ville være meget positivt om kommunene hadde en felles «annonse» på kommunenes hjemmeside med overskriften «VURDERER DU Å FLYTTE TIL ØSTRE DEL AV AGDER? Klikk her og se hva kommunene kan tilby deg»

Og så kan de klikke på hver enkelt kommune som kort har noen positive setninger til info.

 

Det er positivt at Østre Agder regionråd er en region med sterkt samarbeid og samhold.

Vi politikere vet at slik er det, men mange andre utenom regionen, vet ikke dette.

 

Det vil skape et positivt inntrykk av at samme info om kommunene finnes på flere av hjemmesidene.

Det kan være et positivt første inntrykk for de som bor andre steder og vurdere og flytte til et sted øst i Agder.

 

Mine spørsmål til ordføreren blir derfor:

- Er du enig at vi kan gjøre noe felles i Østre Agder for å tiltrekke oss flere innbyggere?
- Vil du ta med dette innspillet om felles markedsføring av kommunene til styret i Østre Agder regionråd?

 

Gjerstad, 12.02.2021.

Tone Helene Strat, KrF

Flere saker

Boligbrann i Gjerstadveien, men ikke i Gjerstad kommune

Ferrari 812 GTS Spider Superfast - blir å se på Brokelandsheia 3.-5. september.

Ferrari 812 GTS Spider Superfast til Brokelandsheia 3.-5. september

Bandet Bergtatt kommer på besøk til årets Møllafestival. Foto: Facebook.

Bergtatt til Møllafestivalen

Vaksineringstakten i Gjerstad øker de nærmeste ukene. Illustrasjon: Depositphotos.com

Nå blir det fart på vaksineringen i Gjerstad!

Elisabeth Aarsæther. Foto: DSB

Ekstremvær og ekstremisme

Fra Møllafestivalen 2020. Foto: Møllafestivalen

Forberedelsene er i gang til årets Møllafestival

Gjerstad kommune informerer om vaksinasjonsplanen framover. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Oppdatert informasjon fra kommunen om vaksinering

Om litt over en uke åpner sommer-OL i Tokyo. Illustrasjon: Depositphotos.com

Her er aktuelle TV-tidspunkter under OL i Tokyo