Østre Agder. Kartutsnitt: Google Maps
Østre Agder. Kartutsnitt: Google Maps

KrF vil profilere Gjerstad som et godt boalternativ i Østre Agder.

Kommunestyrerepresentant Tone H. Strat (Krf) ønsker et større kommunalt engasjement for å få folk til å bosette seg i Gjerstad.

Til førstkommende kommunestyremøte, torsdag 18.februar har Strat sendt inn en interpellasjon til behandling, der ordfører Inger Løite blir bedt om å komme med svar.

Her er interpellasjonen i sin helhet:
 

SAMARBEID MED ØSTRE AGDER REGIONRÅD OM PROFILERING AV KOMMUNENE.

Det skapes mange arbeidsplasser i Arendal, og dette nyter hele regionen godt av dersom vi kan samarbeide med kommunene i Østre Agder.

Et eksempel:

Det ville være meget positivt om kommunene hadde en felles «annonse» på kommunenes hjemmeside med overskriften «VURDERER DU Å FLYTTE TIL ØSTRE DEL AV AGDER? Klikk her og se hva kommunene kan tilby deg»

Og så kan de klikke på hver enkelt kommune som kort har noen positive setninger til info.

 

Det er positivt at Østre Agder regionråd er en region med sterkt samarbeid og samhold.

Vi politikere vet at slik er det, men mange andre utenom regionen, vet ikke dette.

 

Det vil skape et positivt inntrykk av at samme info om kommunene finnes på flere av hjemmesidene.

Det kan være et positivt første inntrykk for de som bor andre steder og vurdere og flytte til et sted øst i Agder.

 

Mine spørsmål til ordføreren blir derfor:

- Er du enig at vi kan gjøre noe felles i Østre Agder for å tiltrekke oss flere innbyggere?
- Vil du ta med dette innspillet om felles markedsføring av kommunene til styret i Østre Agder regionråd?

 

Gjerstad, 12.02.2021.

Tone Helene Strat, KrF

Flere saker

Illustrasjon: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein Gjerstubar

Denne helgen kan du få kjøpt verdens mest eksklusive kjøtt på Brokelandsheia - på tilbud til KUN 2900,- pr. kilo...

Eurospar frister med verdens mest eksklusive biffkjøtt denne helgen

Gjerstad har til nå fått tildelt 190 doser koronavaksine. Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

139 personer i Gjerstad har fått sin første vaksinedose

Ågot Johanne Aasbø. Foto: Facebook

Ågot Johanne Aasbø ville bli slaktebilsjåfør som 4-åring. Hør hvordan det gikk på P1

Ordfører Inger Løite

Covid 19 og munnbind eller ikke munnbind

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.com

Skyteprøven for storviltjegere gjennomføres som normalt i 2021

Illustrasjon: Depositphotos.com

Laurdagstankar frå ein Gjerstubar

Kommunen anbefaler alle å laste ned Smittestopp-appen. Foto: FHI

Gjerstad kommune oppfordrer alle til å laste ned Smittestopp-appen