Ordfører Inger Løite
Ordfører Inger Løite

Korona-info fra ordføreren

Det er en stund side forrige oppdatering om koronasituasjonen i Gjerstad. I dette tilfellet så er ingen nyheter, gode nyheter.
 

Vi har jevnlige møter i kriseledelsen der vi får statusrapporter fra alle enhetene.
 

Kommunelegen bekrefter at vi ikke noen nye tilfeller av smitte og det er bra. Risør og Gjerstad har opprettet en felles luftveisklinikk, i Risør, for testing av smitte.  Noen testes også på legekontoret i Gjerstad. Regjeringen kunngjorde i går at det nå åpnes forsiktig opp men presiserte samtidig at man fortsatt må holde avstand, vaske hender og holde seg hjemme dersom man er syk. Smittefaren er ikke over!

Åpning betyr blant annet at flere elever kan starte på skolen også mellomtrinn og ungdomsskolen.

Det jobbes nå iherdig på skolen for å finne gode løsninger. Det er plasskrevende da det må være avstand mellom elevene i klasserommene derfor kan ikke alle elevene være på skolen samtidig.
Det er også en utfordring med transport av elevene. Skolen har derfor sendt ut oppfordring til foreldre om å kjøre barna selv, dersom de har anledning til det.

Alle foresatte vil få beskjed fra skolen når det er klart, sannsynligvis blir det oppstart for noen flere elever på tirsdag 12.5.

 

Barnehagen er nå åpen 8 timer daglig. Det er av avgjørende betydning for å få åpnet samfunnet igjen og  for at folk kan komme tilbake på jobb. At vi klarer å ha åpent så mange timer er flott men det medfører en ganske krevende hverdag for de ansatte. Noe de har taklet imponerende bra.

 

Gjerstad omsorgssenter vil fortsatt ha stengt for besøk innendørs. Nære pårørende kan, etter avtale med personalet, møte sine ute i Sansehagen, under forutsetning at det holdes avstand. Ellers går driften fortsatt som normalt i Helse- og omsorgsenheten.

 

Sosialt samvær – vi opphever vedtaket om kun 5 personer samlet i private hjem. Det blir nå åpnet for inntil 20 personer dersom det er mulig å holde 1 meter avstand.

 

Offentlige arrangementer – det åpnes opp for inntil 50 personer på offentlig sted, dersom det er et organisert arrangement. Dette gjelder fortrinnsvis utendørs og også ute gjelder regelen om 1 meter avstand.

 

Selv om det nå åpnes litt opp er det veldig viktig at alle fortsatt tar smittevernrådene på alvor og følger de nasjonale retningslinjene.  Vi er heldige som har så mange dyktige og ansvarsfulle ansatte i kommunen vår. Takket være dem klarer vi å holde driften i gang og levere gode tjenester i en krevende og ekstraordinær situasjon. Tusen takk til alle sammen!
 

Ha en strålende helg!

Med vennlig hilsen Inger

 

Flere saker

Moe Odin er nyvalgt medlem i travsportens Hall Of Fame

Moe Odin innlemmet i travsportens Hall Of Fame!

Ordfører Inger Løite

Vil tilby kommunal koronastøtte til lokale bedrifter

Varaordfører Steinar Pedersen.

Foreslo to nye tiltak i kommunestyremøtet

8 idrettsstipender til unge talenter i Agder

 Nils Harald Reiersen i Den Lille Dyrehage.

- Tusen takk i en krevende tid!

Gratis studietilbud hos Universitetet i Agder

Gapahuken ved Sigderdammen. Foto: Gjerstad JFF

Gjerstad JFF med nye lavterskeltilbud til familier

Foto: Gjensidigestiftelsen.no

Vil du glede barn og unge med en aktivitet i sommer?